Chính phủ duyệt khung chính sách tái định cư DA đường bộ ven biển năm 2020

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển trên địa bàn TP. Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình.đường bộ ven biển
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt khung chính sách tái định cư DA đường bộ ven biển

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND TP. Hải Phòng và UBND tỉnh Thái Bình chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Khung chính sách đã được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, dự án xây dựng đoạn tuyến đường bộ ven biển đoạn đi qua Hải Phòng và tỉnh Thái Bình dài 29,7 km đường bộ (20,782km thuộc địa bàn TP. Hải Phòng và 8,925 km thuộc địa bàn tỉnh Thái Bình).

Trên đoạn tuyến từ Hải Phòng – Thái Bình sẽ có 8 cây cầu được xây dựng. Trong đó, có 2 cây cầu lớn nhất là cầu vượt qua sông Văn Úc dài gần 2 km và cầu vượt sông Thái Bình dài hơn 1km.