Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân gói 30.000 tỷ năm 2020

Ngày 2/3, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trực tiếp chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi để người có nhu cầu về nhà ở tiếp cận gói 30.000 tỷ với thời hạn phù hợp, lãi suất thấp.

Ông Vũ Văn Ninh, Phó Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ vào thẩm quyền, nhiệm vụ được giao tiếp tục có những biện pháp hiệu quả nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân cho vay hỗ trợ nhà ở theo đúng quy định trong Nghị quyết số 61/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng.hỗ trợ nhà ở
Hiện nay, gói 30.000 tỷ đồng vẫn đang giải ngân khá chậm (ảnh minh họa)

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được giao chủ trì và phối hợp với những cơ quan liên quan triển khai rà soát, đánh giá cụ thể kết quả thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về việc cho vay hỗ trợ nhà ở.

Từ đó hoàn thiện lại nội dung chương trình hỗ trợ nguồn vốn triển khai việc cho vay kích cầu hướng đến người mua nhà của những ngân hàng thương mại Nhà nước. Cụ thể, tập trung làm rõ những nội dung về đối tượng áp dụng, thời hạn và lãi suất cho vay, nguồn vốn hỗ trợ, đảm bảo không trùng lặp với các chương trình đang triển khai, hạn chế vấn đề lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước để đầu cơ, trục lợi và dùng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ do Nhà nước cấp.

Hiện nay, chúng ta đã có 15 ngân hàng thương mại bao gồm 10 ngân hàng thương mại cổ phần và 5 ngân hàng thương mại quốc doanh tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở với thời hạn vay kéo dài tới 15 năm và lãi suất vay ưu đãi 5%/năm.