Chính phủ yêu cầu lập đề xuất đầu tư 3 tuyến metro tại Hà Nội năm 2020

3 tuyến metro này gồm: Tuyến số 2 đoạn Trần Hưng Đạo – Thượng Đình, tuyến số 4 đoạn Mê Linh – Sài Đồng – Liên Hà và tuyến số 5 đoạn Văn Cao – Hòa Lạc.đường sắt đô thị
Hình ảnh một tuyến đường sắt đô thị nhìn từ trên cao

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa chỉ đạo về việc giao các nhà đầu tư lập đề xuất dự án đầu tư các tuyến metro tại Hà Nội ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đến năm 2025.

Cụ thể, Phó Thủ tướng giao UBND TP. Hà Nội nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tài chính. Từ đó, lập phương án đầu tư với dự án 3 tuyến đường sắt đô thị TP. Hà Nội và 3 tuyến: Tuyến số 2 đoạn Trần Hưng Đạo – Thượng Đình, Tuyến số 5 đoạn Văn Cao – Hòa Lạc và tuyến số 4 đoạn Mê Linh – Sài Đồng – Liên Hà.