Chờ xin ý kiến Thủ tướng về cải tạo tập thể Nguyễn Công Trứ năm 2020

Xuống cấp từ nhiều năm nay nhưng dự án khu tập thể Nguyễn Công Trứ vẫn chưa có phương án giải quyết cụ thể. Hiện dự án này được liệt vào danh mục cơ chế đặc thù để xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 10/4, Phó Chánh văn phòng UBND TP Nguyễn Văn Thịnh đã thông báo kết luận của các Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Sửu, Nguyễn Văn Khôi về cơ chế tổng thể thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo lãnh đạo UBND TP, dự án cải tạo, xây dựng lại khu tập thể Nguyễn Công Trứ là dự án thí điểm cải tạo chung cư cũ toàn khu của TP theo chủ trương của thành ủy, HĐND và giao cho công ty cổn phần đầu tư xây dựng nhà số 7 làm chủ đầu tư từ năm 2002. Mục tiêu dự án nhằm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cải thiện chất lượng ở và tái định cư cho người dân trong khu vực.Chờ xin ý kiến Thủ tướng về cải tạo tập thể Nguyễn Công Trứ năm 2020 2
Hà Nội sẽ xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về dự án cải tạo tập thể Nguyễn Công Trứ. Ảnh IT 

Trước thực trạng thị trường BĐS trầm lắng như hiện nay, đối với việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, xã hội của dự án, TP đã quyết định đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư lập dự án và trình thẩm tra phê duyệt theo quy định. Tuy nhiên do dự án này nằm trong khu vực hạn chế phát triển tầng cao nên TP đã chỉ đạo tháo gỡ chung về phương án quy hoạch, cơ chế và phương thức triển khai thực hiện để đảm bảo hài hòa 3 lợi ích người dân, DN và nhà nước.

Đối với việc đầu tư cải tạo xây dựng mới các công trình chung cư Nguyễn Công Trứ thực hiện từ nguồn thu tự cân đối của dự án. Nếu mất cân đối về tài chính sẽ được Hà Nội hỗ trợ từ tiền sử dụng đất của các dự án hỗ trợ.

Với khu nhà N3 đang thị công, để đảm bảo tiến độ, Hà Nội yêu cầu tập trung tháo gỡ ngay những vướng mắc. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối thu chi, hỗ trợ tiền sử dụng đất, đảm bảo cho nhà đầu tư thực hiện. Kế hoạch này sẽ phải báo cáo UBND TP xem xét, giải quyết trước ngày 30/4.

Đối với khu nhà N2 đang triển khai phương án đền bù, di chuyển, GPMB, Hà Nội giao UBND quận Hai Bà Trưng và chủ đầu tư tiếp tục triển khai và lập dự án.

Về tổng thể dự án, Phó chủ tịch Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư xác định rõ cơ chế tổng thể, trên cơ sở lập phương án cân đối tài chính theo phân kỳ đầu tư, tiến độ triển khai từng hạng mục, công trình.

Sở KH&ĐT cũng được giao nhiệm vụ bổ sung cơ chế tổng thể và chính sách đặc thù hỗ trợ dự án cải tạo xây dựng khu tập thể Nguyễn Công Trứ vào danh mục cơ chế đặc thù, chuẩn bị báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ khi làm việc với Hà Nội.