Dự thảo Luật Nhà ở do Bộ Xây dựng đưa ra yêu cầu chủ đầu tư bất động sản phải dành quỹ đất làm nhà ở xã hội. Đây chính là tín hiệu vui cho thị trường nhà ở xã hội.

Chủ đầu tư BĐS phải dành đất làm NƠXH năm 2020 2
Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ yêu cầu chủ đầu tư bất động sản phải dành quỹ đất làm nhà ở xã hội

Tại buổi Hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo “Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở” diễn ra 21/3 tại Tp.HCM, ông Nguyễn Mạnh Khởi, Phó Cục trưởng Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), cho biết: Trong luật hiện hành quy định ưu tiên khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên, chúng ta không có cơ chế, yêu cầu rõ ràng nên doanh nghiệp chỉ phát triển nhà để bán nhằm thu tiền nhanh. Còn phát triển nhà cho người thu nhập thấp, người nghèo do thu hồi vốn chậm, lợi nhuận thấp nên doanh nghiệp không mặn mà. Trong khi đó các địa phương thiếu quyết liệt để phát triển nhà ở xã hội.

Vì vậy, trong Luật Nhà ở (sửa đổi) sẽ nêu ra các cơ chế cụ thể như yêu cầu trong quy hoạch dự án phải có diện tích ưu tiên cho người thu nhập thấp để làm nhà ở xã hội. Đối với đô thị đặc biệt, loại một và loại hai, yêu cầu chủ đầu tư phải dành diện tích nhất định để làm nhà ở xã hội.

Ngoài ra, Luật Nhà ở (sửa đổi) còn yêu cầu chủ đầu tư phải dành một phần diện tích nhất định để làm nhà cho thuê nhằm đáp ứng xu hướng tỉ lệ nhà ở cho thuê ngày càng cao.

Cùng với đó, trong Luật Nhà ở (sửa đổi) cũng sẽ quy định chương trình kế hoạch phát triển nhà ở tại các địa phương, yêu cầu các địa phương phải có chương trình, kế hoạch hằng năm và cho 5 năm, 10 năm tới. Trong quy hoạch, cần thể hiện rõ ràng đâu là diện tích dành cho nhà ở xã hội.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Chủ đầu tư BĐS phải dành đất làm NƠXH
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay