Chủ đầu tư có thể phải ký quỹ khi thực hiện dự án năm 2020

Theo đề xuất tại dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, chủ đầu tư chỉ được phép ký hợp đồng bán nhà hình thành trong tương lai khi đã có bảo lãnh của ngân hàng.

Bộ Xây dựng vừa công bố dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi để lấy ý kiến. Cơ quan này cũng đề xuất bổ sung một số điều mới nhằm giảm tình trạng bán nhà trên giấy xảy ra tràn lan như thời gian qua. Cụ thể, chủ đầu tư chỉ được phép ký hợp đồng bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản hình thành trong tương lai khi đã có bảo lãnh của tổ chức tài chính hoặc ngân hàng về việc sẽ thực hiện nghĩa vụ thay nếu xảy ra biến cố.

Dự thảo cũng quy định rõ hơn về việc lựa chọn chủ đầu tư dự án bất động sản để kinh doanh. Theo đó, tổ chức, cá nhân được lựa chọn giao làm chủ đầu tư dự án phải ký quỹ cam kết thực hiện.

Chủ đầu tư có thể phải ký quỹ khi thực hiện dự án năm 2020 2

Đối với trường hợp chuyển nhượng dự án, chủ đầu tư bên bán phải có trách nhiệm thông báo kịp thời, đầy đủ, công khai và giải quyết thỏa đáng quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên liên quan. Trường hợp chuyển nhượng có phát sinh lợi nhuận thì phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

Dự thảo cũng thêm một số quy định cụ thể hơn về việc cấp thẻ hành nghề môi giới bất động sản (hiện nay gọi là chứng chỉ hành nghề). Theo đó, bên cạnh các điều kiện cũ, cá nhân phải có trình độ từ đại học trở lên mới được cấp thẻ.

Cũng theo dự thảo, sàn giao dịch bất động sản không được tham gia đầu tư, mua bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản mà chỉ được làm trung gian để thực hiện giao dịch trên theo ủy quyền của chủ đầu tư và hưởng phí. Các cơ quan quản lý nhà nước về bất động sản cấp tỉnh được thành lập sàn giao dịch như một đơn vị sự nghiệp có thu để vừa kinh doanh vừa phục vụ nhu cầu quản lý Nhà nước.

Tổ biên tập luật này cũng đề xuất nới điều kiện cho người nước ngoài mua nhà. Theo đó, các tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp FDI; chi nhánh, văn phòng đại diện, quỹ đầu tư nước ngoài; chi nhánh ngân hàng ngoại đang hoạt động tại Việt Nam đều được mua nhà ở, văn phòng.