Chưa phát hiện việc rửa tiền trong lĩnh vực BĐS năm 2020

Tại báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Ngân hàng Nhà nước ngày 04/1 về việc thực hiện phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản (BĐS), Bộ cho biết, hiện chưa phát hiện giao dịch đáng ngờ nào.

Nhằm tăng cường công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS, Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS đã tổ chức kiểm tra một số sàn giao dịch BĐS tại Hà Nội.

Theo kết quả kiểm tra tại 10 sàn giao dịch BĐS, 6/10 sàn đã thực hiện xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền (PCRT). Còn 4 sàn giao dịch tại thời điểm kiểm tra chưa thực hiện đầy đủ việc xây dựng quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền sẽ được Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS hướng dẫn và kiểm tra lại trong năm 2016.

Cũng trong đợt này, Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS đã phổ biến pháp luật về PCRT cho 965 người tại các sàn giao dịch BĐS. Số liệu thống kê cho thấy, lượng giao dịch có giá trị lớn trong năm 2014 là 5.992 giao dịch và năm 2015 là 6.973 giao dịch. Trong số này, Cục chưa phát hiện giao dịch đáng ngờ liên quan tới PCRT.lĩnh vực bất động sản
Chưa phát hiện việc rửa tiền trong lĩnh vực BĐS. Ảnh minh họa: Anh Tuấn

Tháng 10 vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được công văn số 7698/NHNN-TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước về việc triển khai thực hiện khuyến nghị về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố. Cụ thể, nội dung yêu cầu Bộ Xây dựng báo cáo về tình hình phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS.

Thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về PCRT trong lĩnh vực BĐS theo quy định của Luật Phòng chống rửa tiền, Bộ Xây dựng đã tổng hợp kết quả thực hiện trong năm 2015 về công tác Quản lý Nhà nước về PCRT và tình hình thực hiện công tác này tại Hà Nội.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng gửi Ngân hàng Nhà nước ngày 4/1, trên cả nước đã có 43/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống kê số liệu về việc thực hiện công tác phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS.

Theo đó, trong năm 2014, các cơ sở đào tạo thực hiện việc phổ biến pháp luật về phòng chống rửa tiền cho các cá nhân hành nghề môi giới BĐS là 735 người; còn trong năm 2015 là 1.203 người.

Được biết, tổng lượng giao dịch có giá trị lớn được thống kê trong năm 2014 là 7.655 giao dịch với tổng giá trị giao dịch khoảng 13.670 tỷ đồng. Còn trong năm 2015 có 8.934 giao dịch với tổng giá trị giao dịch khoảng 14.447 tỷ đồng. Đáng nói, trong số này chưa phát hiện giao dịch đáng ngờ trên toàn quốc.