Chung cư công bỏ không quá 6 tháng sẽ bị thu hồi năm 2020

Những căn hộ chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn TP. Đà Nẵng nếu cho thuê lại hoặc để trống không ở quá 6 tháng, sang nhượng, cho ở nhờ sẽ bị thu hồi.Căn hộ chung cư công
Căn hộ chung cư công bỏ không hoặc cho thuê lại quá 6 tháng, sang nhượng hoặc cho ở nhờ sẽ bị TP. Đà Nẵng thu hồi. Ảnh minh họa.

Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành chỉ thị, yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng nhà ở chung cư do Nhà nước đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố. Mục đích của việc này là nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm về sử dụng nhà chung cư như để trống không ở, cho thuê lại, sang nhượng, cho ở nhờ.

Cụ thể, Sở Xây dựng Đà Nẵng được UBND thành phố yêu cầu chỉ đạo Công ty Quản lý nhà chung cư thường xuyên tiến hành tổng kiểm tra, rà soát các trường hợp được bố trí thuê chung cư vi phạm quy định về quản lý sử dụng nhà chung cư, báo cáo, đề xuất UBND thành phố thu hồi căn hộ chung cư theo quy định. Đồng thời, cơ quan này phải quản lý và thu tiền thuê nhà theo hợp đồng đã ký kết, không được phép để các trường hợp nợ tiền thuê nhà liên tục trong 3 tháng mà không có lý do chính đáng.

UBND TP. Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở Xây dựng cần thường xuyên kiểm tra và rà soát thời hạn hợp đồng cho thuê nhà chung cư khi hết hạn hợp đồng. Nếu bên thuê nhà đáp ứng đủ điều kiện thuê nhà theo những tiêu chí mà thành phố đề ra và có nhu cầu thuê tiếp thì báo cáo lên Sở Xây dựng, trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt trước khi ký gia hạn hợp đồng thuê nhà.

UBND thành phố cũng yêu cầu Công ty Quản lý nhà chung cư từ nay đến hết quý III/2015 phải tiến hành tổng rà soát ký lại hợp đồng cho thuê nhà chung cư theo quy định tại Thông tư số 14 của Bộ Xây dựng. Ngoài ra, phải thực hiện phân loại chi tiết từng đối tượng thuê nhà thành hộ giải tỏa đang ở, hộ giải tỏa đã sang nhượng chuyển đổi tên, hộ chính sách, hộ khó khăn nhà ở, hộ cán bộ, công chức, viên chức,… để báo cáo về Sở Xây dựng theo dõi và quản lý.