Chuyển đổi chức năng KCN Hà Nội năm 2020

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương chuyển đổi chức năng Khu công nghiệp (KCN) Hà Nội – Đài Tư tại quận Long Biên, TP. Hà Nội thành Khu đô thị.Khu Công nghiệp Hà Nội - Đài Tư
Khu Công nghiệp Hà Nội – Đài Tư sẽ được chuyển chức năng thành khu đô thị

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP. Hà Nội lập Đề án và trình duyệt theo quy định; sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan thực hiện việc điều chỉnh các quy hoạch liên quan theo thẩm quyền và quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Được biết, KCN Hà Nội – Đài Tư được hình thành từ năm 1997, khi đó vị trí KCN thuộc khu vực ngoại thành. Nhưng cùng với sự phát triển của đô thị, đến nay vị trí KCN đã nằm trong khu đô thị trung tâm.

Qua nhiều năm triển khai theo quy hoạch đã được phê duyệt, KCN Hà Nội – Đài Tư không thu hút được các DN phát triển theo hướng công nghiệp sạch và công nghệ cao, thể hiện ở tình trạng hoạt động hiện nay (tỷ lệ lấp đầy chiếm khoảng 36,1% đất công nghiệp).

Như vậy là quá trình triển khai thực hiện quy hoạch không khả thi và có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái, vì vậy, việc di dời các cơ sở công nghiệp thuộc danh mục ngành nghề gây ô nhiễm và điều chỉnh quy hoạch chuyển đổi chức năng của KCN Hà Nội – Đài Tư là cần thiết.