Chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 22.000m2 đất nông nghiệp sang đất ở năm 2020

Mới đây, UBND tỉnh Quảng Bình đã có quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Sở Xây dựng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Tây Bắc đường Lê Lợi (đợt 2) thuộc phường Đức Ninh Đông, TP. Đồng Hới.

Cụ thể, chuyển mục đích sử dụng 22.870,3m2 đất tại phường Đức Ninh Đông sang đất phi nông nghiệp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trong đó, phần diện tích đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng là 22.738,5m2.

Toàn bộ số diện tích được chuyển mục đích sử dụng nói trên sẽ được giao cho Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình quản lý và thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư phía Tây Bắc đường Lê Lợi (đợt 2).

Dự án khu dân cư này sẽ có diện tích đất ở là 13.057,9m2; đất giao thông là 4514,6m2; đất thủy lợi là 621,7m2; diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 1652,1m2; đất thương mại, dịch vụ là 3.024m2.



Chuyển mục đích sử dụng đất
Một dự án khu dân cư thương mại đang được thực hiện tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao 2.384,1m2 đất chuyên trồng lúa nước, ngoài phạm vi quy hoạch đã được UBND TP. Đồng Hới thu hồi cho UBND phường Đức Ninh Đông quản lý.

Tỉnh Quảng Bình giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, địa phương có liên quan xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cho Sở Xây dựng; tổ chức chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

Sở Xây dựng có trách nhiệm sử dụng khu đất được giao theo đúng quy định và nộp tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. Còn Sở Tài chính có trách nhiệm tính toán tham mưu UBND tỉnh quyết định số tiền Sở Xây dựng phải nộp để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích 22.738,5m2 đất chuyên trồng lúa nước sang mục đích phi nông nghiệp.