UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa được Bộ Xây dựng cho phép chuyển đổi 150 căn hộ tại dự án Lan Anh sang nhà ở xã hội, nhà tái định cư hoặc nhà ở công vụ.

Chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội tại dự án Lan Anh năm 2020 2

Cụ thể, Bộ Xây dựng vừa thống nhất với chủ trương của UBND tỉnh BR-VT về việc cho phép chuyển đổi 150 căn hộ nhà ở thương mại tại dự án Lan Anh 2 và Lan Anh 4, thuộc xã Hòa Long (TP. Bà Rịa) sang nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư hoặc nhà ở công vụ.

Nguồn vốn mua lại quỹ nhà ở này được lấy từ nguồn ngân sách để cho thuê hoặc cho thuê mua đối với các đối tượng chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ. Theo Bộ Xây dựng, tỉnh BR-VT là một trong những địa phương đầu tiên của cả nước có chủ trương dùng nguồn ngân sách địa phương mua nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở xã hội nhằm giải quyết cho các đối tượng chính sách, đồng thời góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP.

Ngoài việc chấp thuận chủ trương trên, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận cho phép áp dụng thí điểm tiêu chuẩn diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội tại dự án Lan Anh 2 và Lan Anh 4 vượt quá 70m2. 150 căn nhà tại dự án Lan Anh 2 và Lan Anh 4 là nhà ở liền kề thấp tầng, diện tích đất xây dựng mỗi căn hộ xin chuyển đổi sang nhà ở xã hội là 100m2.


Theo Báo Bà Rịa – Vũng Tàu


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Chuyển đổi nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội tại dự án Lan Anh
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay