Theo nghị quyết của Chính phủ, trong giai đoạn 2016-2020, Tp.HCM được chuyển hơn 1.360 ha đất phi nông nghiệp sang thành đất ở.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) TP.HCM và tỉnh Kiên Giang.

Theo đó, đến năm 2020 Tp.HCM có 88.005ha đất nông nghiệp, chiếm 42,1% diện tích đất toàn tỉnh; 118.890ha đất phi nông nghiệp, chiếm 56,9%; 309ha đất chưa sử dụng, chiếm 0,1%; 913ha đất khu công nghệ cao; 62.704ha đất đô thị.Chuyển đất phi nông nghiệp thành đất ở

Tp.HCM được chuyển hơn 1.360 ha đất phi nông nghiệp sang thành đất ở

Từ năm 2016-2020, Tp.HCM được chuyển 26.246ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; chuyển 1.363ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở; 5.760ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp.

Với tỉnh Kiên Giang, đến năm 2020 Kiên Giang có 559.278 ha đất nông nghiệp, chiếm 88,04% diện tích đất toàn tỉnh; 75.808ha đất phi nông nghiệp, chiếm 11,93%; 164ha đất chưa sử dụng, chiếm 0,03%; 65.581ha khu kinh tế; 47.232ha đất đô thị.

Từ 2016-2020, Kiên Giang được chuyển 12.687ha đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp; 12.397ha chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu UBND Tp.HCM và tỉnh Kiên Giang xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa cần bảo vệ nghiêm ngặt; đồng thời, điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng…

Ngoài ra, quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai theo quy hoạch nhằm ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Chính phủ yêu cầu kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích thì sẽ bị xử lý.

Thời gian qua, cả Tp.HCM và Phú Quốc (Kiên Giang) đã có hiện tượng sốt đất ảo của giới đầu cơ, gom đất. Chính cơn sốt đất ảo khiến một số khu vực bị chuyển đổi sai mục đích, trong đó có đất nông nghiệp và đất rừng tại Phú Quốc. Sau đó, Phú Quốc đã lệnh dừng làm các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, sang nhượng nhằm tránh nguy cơ nhiều diện tích đất chuyển nhượng trái phép.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Chuyển hơn 1.360ha đất phi nông nghiệp tại Tp.HCM thành đất ở
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay