Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý cho UBND tỉnh Bắc Giang chuyển mục đích sử dụng nhiều diện tích đất trồng lúa trên địa bàn sang đất phi nông nghiệp.chuyển mục đích sử dụng đất
Bắc Giang chuyển 127,7 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp. Ảnh: Internet

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Bắc Giang chuyển 127,7 ha diện tích đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và quy định của pháp luật về đất đai.


Theo Thời báo ngân hàng


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Chuyển mục đích sử dụng 127,7 ha đất trồng lúa
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay