Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý UBND 3 tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh và Quảng Trị quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn.

Chuyển mục đích sử dụng đất 3 tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh, Quảng Trị năm 2020 2
Ảnh minh hoa

Theo đó, UBND tỉnh Hòa Bình được quyết định chuyển mục đích sử dụng 13,46 ha đất trồng lúa để thực hiện 22 dự án, công trình.

UBND tỉnh Bắc Ninh được quyết định chuyển mục đích sử dụng 38,2 ha đất trồng lúa để thực hiện 16 dự án, công trình.

UBND tỉnh Quảng Trị được quyết định chuyển mục đích sử dụng 11,7 ha đất trồng lúa để thực hiện 2 dự án.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 3 tỉnh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Chuyển mục đích sử dụng đất 3 tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh, Quảng Trị
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay