Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND 2 tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng hơn 200ha đất theo đúng quy định của Chính phủ.

Chuyển mục đích sử dụng hơn 200ha đất năm 2020 2

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc được phép quyết định chuyển mục đích sử dụng 197,1 ha đất trồng lúa để thực hiện 101 dự án, công trình.

UBND tỉnh Quảng Trị được phép quyết định chuyển mục đích sử dụng 7,5 ha đất trồng lúa để thực hiện Công trình xây dựng hệ thống thoát nước, thu gom và xử lý nước thải thành phố Đông Hà.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 2 tỉnh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định của Chính phủ.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Chuyển mục đích sử dụng hơn 200ha đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay