Các hồ sơ muốn xác định đơn giá thuê đất ở Tp.HCM được tiếp nhận kể từ ngày 1/7/2014 trở về sau sẽ do cơ quan Thuế xác định đơn giá để tính tiền thuê đất.

Cơ quan Thuế Tp.HCM sẽ xác định đơn giá thuê đất từ 1/7/2014 năm 2020 2

Cụ thể, Cục trưởng Cục Thuế thuế sẽ xác định đơn giá thuê đất đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; Chi cục trưởng Chi cục thuế xác định đơn giá thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Các hồ sơ đã được tiếp nhận trước thời điểm này vẫn do Sở Tài chính và UBND quận-huyện thực hiện.

Ngoài ra, cơ quan Thuế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giải đáp các thắc mắc, giải quyết khiếu nại về thu nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Cơ quan Thuế Tp.HCM sẽ xác định đơn giá thuê đất từ 1/7/2014
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay