Còn buông lỏng quy định dành 20% quỹ đất làm nhà ở xã hội năm 2020

Ông Trần Ngọc Hùng, Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho rằng, việc lập và tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm để triển khai các quy định của Nghị định, Luật, Chương trình về nhà ở, trong đó có nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu công nghiệp và đô thị của các tỉnh – thành phố là yếu tố rất quan trọng trong phát triển nhà ở.Còn buông lỏng quy định dành 20% quỹ đất làm nhà ở xã hội năm 2020 2
Việc dành 20% quỹ đất làm nhà ở xã hội còn buông lỏng. Ảnh minh họa

Thời gian qua, việc thực hiện nhiệm vụ này còn chưa đồng đều, thậm chí nhiều nơi còn chưa được coi trọng. Do đó, kết quả còn chưa đạt như Chương trình mục đích đã đề ra. Muốn thực hiện tốt vấn đề này, cần có những giải pháp quyết liệt thông qua công tác thanh tra kiểm tra trong triển khai tổ chức thực hiện, nhất là vai trò của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, thành phố. Để triển khai công tác này, cần có quy chế phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân và Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố để tổ chức đôn đốc và kiểm tra thực hiện kế hoạch, chương trình.

Theo ông Hùng, đặc biệt là lĩnh vực quy hoạch, cần phải đảm bảo việc lập và duyệt quy hoạch đô thị chi tiết phải đảm bảo dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội trong đó có nhà ở cho người thu nhập thấp ở đô thị và khu công nghiệp.

Ngoài ra, ông Hùng nhấn mạnh, đối với các dự án nhà ở thương mại, việc dành 20% quỹ đất làm nhà ở xã hội còn buông lỏng, việc triển khai rất chậm và có nhiều vi phạm cần có giải pháp xử lý nghiêm các dự án còn tồn đọng. Trong thời gian tới, các dự án mới cần tập trung vào một phương án duy nhất đó là: Bắt buộc chủ đầu tư nhà ở thương mại phải xây dựng đồng thời với nhà ở xã hội (Giá rẻ: vật liệu thông thường, diện tích 25 – 45m2,…) để chủ dự án quản lý đồng bộ toàn dự án (không nên có phương án chuyển lại cho nhà nước xây dựng). Còn nhà nước tập trung quản lý quy hoạch, giá thành và chất lượng, cụ thể: Thông qua hình thức phê duyệt khu vực 20% nhà ở xã hội hoặc hình thức bắt buộc khi bán nhà ở thương mại đồng thời với bán nhà ở xã hội…

Về nguồn kinh phí đầu tư cho người thu nhập thấp nói riêng và cho nhà ở xã hội nói chung cần được Hội đồng Nhân dân (NSĐP), quốc hội (NSTW), thông qua hàng năm. Vì vậy tổ nhất là quy định tỷ lệ tối thiểu % trong ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác phân cấp giao nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng thực hiện, cần có sự phối hợp của Hội đồng Nhân dân và Liên đoàn lao động địa phương để kiểm tra thực hiện.

Được biết, Ga Hà Nội và vùng phụ cận sẽ “lên bàn” quy hoạch Hội thảo quốc tế quy hoạch đô thị và kỹ thuật giao thông. Trong khi hơn 7.200 m2 Khu đô thị mới Việt Hưng vào diện quy hoạch Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất.