Chiều 17/6, TP Hà Nội tổ chức hội nghị đánh giá và tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện dồn điền đổi thửa trên địa bàn thành phố.

Còn hơn 3.000ha đất thủ đô chưa được dồn điền đổi thửa năm 2020 2

Theo đó, từ tháng 5/2012 đến tháng 6/2014, toàn thành phố đã dồn điền đổi thửa được hơn 73.569ha đất, đạt 96,34% kế hoạch đề ra.  Toàn bộ diện tích đất nông nghiệp đã dồn điền đổi thửa đều được quy hoạch lại và đào đắp giao thông, thủy lợi theo tiêu chuẩn.

Trước quy hoạch, mỗi hộ gia đình có 7 đến 15 ô, thửa thậm chí 27-39 ô, thửa như ở Sóc Sơn, Chương Mỹ. Sau khi đồn điền đổi thửa, đến nay mỗi hộ chỉ còn 1-2 ô, thửa, tạo thuận lợi cho người dân trong tổ chức sản xuất.  

Tuy nhiên, trên địa bàn thành phố vẫn còn 3.279,62ha chưa thực hiện xong dồn điền đổi thửa nằm rải rác trên địa bàn 49 xã thuộc 11 huyện. Trong đó, huyện Quốc Oai còn 800,16ha ở 6 xã, huyện Đông Anh còn 600,58ha ở 4 xã, huyện Ứng Hòa còn 533,9ha nằm ở 4 xã.

Ngoài ra, một số địa phương đã hoàn thành cơ bản dồn điền đổi thửa nhưng vẫn còn vướng mắc, khiếu kiện vượt cấp, người dân chưa nhận ruộng, thậm chí bỏ ruộng hoang không sản xuất. Trong thời gian tới, thành phố sẽ ưu tiên kinh phí hỗ trợ trong việc dồn điển đổi thửa, tạo điều kiện để hoàn thành công tác.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Còn hơn 3.000ha đất thủ đô chưa được dồn điền đổi thửa
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay