Cư dân được phép mua bán chỗ đỗ xe ô tô trong chung cư năm 2020

Theo quy định mới, người mua, thuê mua căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư được quyết định mua hoặc thuê chỗ để xe ô tô trong khu chung cư.

Quyền sở hữu và quản lý chỗ để xe ô tô tại chung cư là một trong những nội dung nổi bật tại Quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư được ban hành theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016, chính thức có hiệu lực từ ngày 02/04/2016.

Theo đó, người mua, thuê mua căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư được quyết định mua hoặc thuê chỗ để xe ô tô. Nếu nhà chung cư có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ và người mua căn hộ có nhu cầu mua hoặc thuê thì chủ đầu tư phải giải quyết cho thuê hoặc bán, song phải đảm bảo nguyên tắc mỗi chủ sở hữu căn hộ không được thuê hoặc mua vượt quá số lượng chỗ để xe được thiết kế và xây dựng theo dự án được duyệt dành cho một căn hộ.mua chỗ đỗ xe ô tô trong chung cư

Người thuê mua, mua căn hộ hoặc phần diện tích khác trong nhà chung cư được quyết định mua hoặc thuê chỗ để xe ô tô. Ảnh minh họa: KT

Nếu nhà chung cư không có đủ chỗ để xe ô tô dành cho mỗi căn hộ thì chủ đầu tư giải quyết cho thuê, bán chỗ để xe này trên cơ sở thỏa thuận của những người mua căn hộ với nhau; trường hợp những người mua căn hộ không thỏa thuận được thì chủ đầu tư giải quyết theo phương thức bốc thăm.

Nếu người thuê mua, mua căn hộ không mua chỗ để xe ô tô thì các bên phải ghi rõ trong hợp đồng thuê mua, mua bán căn hộ là phần diện tích này thuộc quyền sở hữu và quản lý của chủ đầu tư; phía chủ đầu tư không được tính chi phí đầu tư xây dựng chỗ để xe này vào  giá thuê mua, giá bán căn hộ.

Người mua chỗ để xe ô tô nếu có nhu cầu cho thuê hoặc chuyển nhượng chỗ để xe này chỉ được cho thuê, chuyển nhượng cho người đang sử dụng nhà chung cư đó, chuyển nhượng cho các chủ sở hữu hoặc chuyển nhượng lại cho chủ đầu tư.