Đà Nẵng bố trí đất tái định cư cho dự án chợ và Khu phố chợ Khuê Mỹ năm 2020

Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã có văn bản cho phép bố trí tái định cư trên sơ đồ đối với các hộ giải tỏa dự án Chợ và Khu phố chợ Khuê Mỹ được bố trí tái định cư tại dự án (bố trí tái định cư tại chỗ, chưa có đất thực tế).Tái định cư
Hiện tại, chợ Khuê Mỹ đã hoàn thành và dự kiến đưa vào hoạt động

trong năm 2016. (Nguồn: Báo Đà Nẵng)

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu, Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Ngũ Hành Sơn có trách nhiệm giải quyết hỗ trợ tiền thuê nhà và các chế độ khác cho những hộ giải tỏa theo đúng quy định hiện hành trong thời gian chờ đất thực tế.

Cùng với đó, UBND quận Ngũ Hành Sơn, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị, Trung tâm phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng, rà soát và phân kỳ thực hiện giải tỏa nhằm đáp ứng tiến độ thi công giao đất thực tế, giúp hạn chế việc chi ngân sách hỗ trợ tiền thuê nhà và kéo dài thời gian ở tạm, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Đồng thời, ưu tiên triển khai trước các khu vực tại dự án đã có mặt bằng và đã bố trí đất tái định cư trên sơ đồ cho các hộ giải tỏa.