Đà Nẵng mạnh tay xử lý những dự án “om” đất không đưa vào sử dụng năm 2020

Ngày 10/7/2019, Sở TN&MT TP. Đà Nẵng đã ban hành thông báo số 308/TB-STNMT về việc thực hiện Luật Đất đai 2013. Theo đó, Sở đề nghị các chủ đầu tư đưa đất được giao, thuê vào sử dụng, tránh gây lãng phí và đầu cơ đất không lành mạnh.

Việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai được quy định tại Luật Đất đai 2013 như sau:

“Đất được Nhà nước giao; cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục; hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng.

Trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng”.

dự án chậm tiến độ
Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm những dự án chậm triển khai

Theo đó, một trong những trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai là: Các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đối với đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (gồm đất thương mại, dịch vụ và đất cơ sở sản xuất, kinh doanh) nhưng không đưa đất vào sử dụng 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa.

Sở TN&MT Đà Nẵng sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Theo báo cáo của 48 tỉnh, thành phố, có 3.088 dự án (tổng diện tích 80.453,2ha) chậm triển khai. Trong đó, có 2.067 dự án (tổng diện tích 60.332,1ha) đã có quyết định giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng đất quá 12 tháng hoặc chậm tiến độ quá 24 tháng.

732 dự án (tổng diện tích 7.488ha) chậm làm thủ tục giao đất, thuê đất để triển khai dù đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. 289 dự án (tổng diện tích 12.632,9ha) không thực hiện dù đã có quyết định, thông báo thu hồi đất để giao đất.

Theo kết quả xử lý vi phạm tại 38/48 tỉnh có báo cáo, 1.336 dự án chậm triển khai với tổng diện tích 22.707,9ha đã được xử lý. Trong đó, gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng 195 dự án với diện tích 798,5ha; thu hồi đất của 309 dự án với diện tích 9.033,5ha; hủy bỏ quyết định hoặc thông báo thu hồi đất để giao cho chủ đầu tư tại 100 dự án với diện tích 5.387,8ha.

Trên địa bàn Đà Nẵng, hơn 725ha đất đã được thành phố thu hồi, bồi thường; hơn 2.122ha được giao, cho thuê đất. Trong năm 2017, thành phố đã chuyển mục đích sử dụng đất 8 dự án với tổng diện tích 7,53ha; gia hạn thời gian đưa đất vào sử dụng đối với 10 khu đất; gia hạn thuê đất 75,6ha; thu hồi 19 dự án, giao đất, cho thuê đất 571,8ha; chuyển mục đích sử dụng đất 8 dự án với tổng diện tích 7,53ha.