Thành ủy Đà Nẵng vừa ra “tối hậu thư” cho các dự án du lịch ven biển, cụ thể đến cuối tháng 3, các dự án này phải hoàn thành việc ký cam kết lần cuối, nếu vẫn không triển khai sẽ bị thu hồi.

Ngày 13/3, Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng cho hay vừa có công văn 198-TB/TU, thông báo kết luận của Thường trực Thành ủy Đà Nẵng giao UBND TP làm việc với các doanh nghiệp, chủ đầu tư dự án du lịch, dịch vụ ven biển để tiến hành ký cam kết (lần cuối) đến cuối quý 1/2015 phải triển khai thực hiện dự án; nếu không triển khai thực hiện thì TP sẽ tiến hành thu hồi.Đà Nẵng ra "tối hậu thư" cuối cùng về việc thu hồi dự án ven biển năm 2020 2
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng quyết liệt yêu cầu thu hồi các dự án du lịch ven biển đến cuối quý 1/2015 vẫn không triển khai (Ảnh: HC)

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu việc ký cam kết phải hoàn thành vào cuối tháng 3/2014. Đồng thời giao Văn phòng Thành ủy phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND TP đôn đốc việc thực hiện và thu nộp các bản cam kết, gửi về Thường trực Thành ủy, HĐND TP để theo dõi, chỉ đạo.Việc ký cam kết được yêu cầu hoàn thành vào cuối tháng 3/2014. Đối với các dự án chưa làm thủ tục chứng nhận đầu tư và các thủ tục theo quy định, yêu cầu các chủ đầu tư phải thực hiện theo đúng quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và quy hoạch của TP Đà Nẵng.

Trước mắt, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng giao Giám đốc Sở TN-MT lựa chọn 03 trong số các dự án du lịch ven biển không triển khai thực hiện, tiến hành ký cam kết đến cuối năm 2014 phải triển khai thực hiện; trường hợp không thực hiện theo cam kết thì đề xuất, tham mưu UBND TP lập các thủ tục thu hồi theo quy định của pháp luật.

Ông Phùng Tấn Viết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, được giao làm tổ trưởng tổ nghiên cứu này, thời hạn hoàn thành việc nghiên cứu chính sách, báo cáo Thường trực Thành ủy Đà Nẵng là cuối tháng 4/2014.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng cũng giao Cục Thuế TP tích cực các biện pháp thu hồi nợ đọng tiền thuế và chuyển quyền sử dụng đất của các dự án theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo Thường trực Thành ủy trong tháng 4/2014.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Đà Nẵng ra “tối hậu thư” cuối cùng về việc thu hồi dự án ven biển
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay