Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân trên địa bàn huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Từ năm 2009, UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng triển khai một số hạng mục chuẩn bị đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Cụ thể, Tổng công ty đã đo đạc bản đồ địa hình, địa chính, lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài lập phương án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; thỏa thuận với người dân để bồi thường, GPMB trên diện tích khoảng 20ha trước thời điểm Luật Đất đai 2013 có hiệu lực; đầu tư xây dựng hoàn chỉnh giai đoạn 1, đưa vào sử dụng tuyến đường nối từ Cầu Đại Phước đến đường Độn từ năm 2010.Khu đô thị du lịch Long Tân
Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Long Tân

Dự án đã được Bộ TN&MT phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định và UBND tỉnh Đồng Nai cấp Giấy phép quy hoạch từ năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai tiếp thu ý kiến của Bộ KH&ĐT và các Bộ liên quan, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức kiểm soát việc thực hiện dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

UBND tỉnh Đồng Nai quyết định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án theo đúng thẩm quyền như pháp luật về đất đai đã quy định. Việc chuyển mục đích cần đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1927/TTg-KTN ngày 2/11/2016 về việc phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia trước khi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

Bộ TN&MT chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thủ tục đất đai. Cùng với đó, Bộ cũng tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án theo thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và đất đai.


Theo Thời báo ngân hàng


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Đảm bảo hiệu quả đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay