Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực và nhân tài Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Bảo đảm quyền khiếu kiện hành chính về đất đai trong tiến trình cải cách tư pháp ở nước ta”, trong đó tọa đàm về vấn đề bảo đảm quyền lợi của người sử dụng đất có đất bị Nhà nước thu hồi.


 

Đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất có đất bị thu hồi năm 2020 2

Lĩnh vực quản lý đất đai từ trước tới nay luôn là khâu khó trong cả quản lý lẫn thực thi. Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận để nhận diện tính bất hợp pháp của quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai, phân tích một số bất cập về nội dung các quy định liên quan đến quyền khiếu kiện hành chính về đất đai. Việc đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất có đất bị nhà nước thu hồi, trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, công chức nhà nước có thẩm quyền giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện về đất đai cũng được các đại biểu kiến nghị.

Các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng, để đảm bảo quyền khiếu kiện hành chính về đất đai của cá nhân, tổ chức cần đảm bảo tính minh bạch của pháp luật, rà soát lại các quy định của Luật tố tụng hành chính, bổ sung thêm các quy định xác định tiêu chí đánh giá văn bản là đối tượng khởi kiện vụ án hành chính, làm cơ sở xác định đối tượng khởi kiện cũng như điều kiện khởi kiện vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của luật tố tụng hành chính đảm bảo công dân có thể hiểu đúng quyền khiếu kiện của mình trong lĩnh vực đất đai, có cách thức, phương pháp quản lý đất đai khoa học, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, tổ chức đối với việc giải quyết khiếu nại, khiếu kiện nói chung và về đất đai nói riêng. Như vậy, hội thảo đã góp phần minh bạch hóa nhiều điểm trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Đảm bảo quyền lợi của người sử dụng đất có đất bị thu hồi
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay