Dân ồ ạt bán đất tái định cư năm 2020

Gần đây, nhiều hộ dân ở xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh (Bình Định) tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất ở tái định cư cho một số hộ gia đình, cá nhân ở trong và ngoài địa phương.


Việc làm này trái với chủ trương của Nhà nước về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất nông nghiệp; gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong vấn đề quản lý đất đai.
 

Dân ồ ạt bán đất tái định cư năm 2020 3


Nhiều diện tích đất sản xuất, đất ở được Nhà nước cấp cho người dân xã Vĩnh Hòa theo diện tái định cư đã bị chuyển nhượng trái phép


Theo thống kê của UBND xã Vĩnh Hòa, tính đến đầu tháng 7/2013, trên địa bàn xã có 21 hộ dân ở tại các thôn M6, M7 và M9 thực hiện chuyển nhượng đất sản xuất nông nghiệp và đất ở tái định cư với tổng diện tích đất chuyển nhượng khoảng 22 ha; trong đó, hộ có diện tích đất chuyển nhượng ít nhất trên 1.000 m2, hộ có diện tích đất chuyển nhượng nhiều nhất lên tới 2 ha.


Đối tượng nhận chuyển nhượng đất chủ yếu là người dân ở huyện Vĩnh Thạnh và một số cá nhân ở huyện Tây Sơn và TP Quy Nhơn; trong đó, ông Đinh Y Nam (ở thị trấn Vĩnh Thạnh) và ông Quốc (ở TP Quy Nhơn) là 2 người nhận chuyển nhượng nhiều đất nhất với tổng diện tích hơn 13 ha.


Ông Nguyễn Văn Việt, cán bộ địa chính xã Vĩnh Hòa, cho biết: “Tất cả diện tích đất chuyển nhượng có nguồn gốc do Ban Quản lý Dự án tái định cư Hồ Định Bình cấp cho các hộ dân vào cuối năm 2004, đầu năm 2005 với mục đích để người dân có đất sản xuất nông, lâm nghiệp và đất ở. Tuy nhiên, khoảng năm 2006, một số hộ dân tự ý chuyển nhượng diện tích đất cho người khác với lý do đất xấu không thể trồng trọt, sản xuất”.


Còn theo ông Phạm Việt Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hòa: “Địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến để người dân biết việc tự ý chuyển nhượng đất là hành vi trái phép, vi phạm pháp luật về sử dụng đất đai. Tuy nhiên, do nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế nên họ vẫn lén lút thực hiện việc chuyển nhượng đất. Có trường hợp, người dân chuyển nhượng đất, khi UBND xã mời tới làm việc thì họ trình bày chỉ cho mượn làm 1 vụ rồi sau đó sẽ lấy lại chứ không phải mua bán. Chính điều này khiến UBND xã gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn, xử lý”.Dân ồ ạt bán đất tái định cư năm 2020 4


Danh sách các chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng đất tại xã Vĩnh Hòa


Liên quan đến vấn đề này, mới đây, UBND tỉnh Bình Định ban hành văn bản số 2926/UBND-KTN giao UBND huyện Vĩnh Thạnh phối hợp với các ban, ngành chức năng tuyên truyền, vận động người dân được Nhà nước giao đất ở, đất sản xuất để tái định cư không tự ý chuyển nhượng đất cho các hộ gia đình, cá nhân khác. Đối với những trường hợp đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, ngành chức năng vận động người nhận chuyển nhượng trả lại đất cho người chuyển nhượng và hủy hợp đồng đã ký.


Ngoài ra, UBND tỉnh Bình Định cũng yêu cầu các phòng chức năng theo dõi, kịp thời ngăn chặn; đồng thời, tuyên truyền để người dân biết việc chuyển nhượng đất là trái với chủ trương hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20.5.2013 của Thủ tướng Chính phủ.


Về vấn đề này, ông Bùi Tấn Thành, Chánh văn phòng UBND huyện Vĩnh Thạnh, cho biết: “Việc một số hộ dân tự ý chuyển nhượng đất ở, đất sản xuất nông nghiệp được cấp theo diện tái định cư là trái với các quy định của pháp luật về đất đai. Sau khi phát hiện tình trạng này, UBND huyện chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và chính quyền địa phương kịp thời ngăn chặn; đồng thời, báo cáo cho UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo. Thời gian tới, UBND huyện sẽ triển khai các biện pháp xử lý vấn đề này theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2926/UBND-KTN”.