Mới đây, UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố.Đất đấu giá sử dụng sai mục đích
Đất đấu giá sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi

Một nội dung rất đáng chú ý tại quy chế này là những trường hợp đất phục vụ sản xuất, kinh doanh, đầu tư dự án, nếu tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không triển khai đúng thời hạn quy định, đúng mục đích, đúng quy hoạch sẽ bị thu hồi.

Quy chế mới được ban hành cũng nêu rõ mỗi hộ gia đình chỉ được có một cá nhân tham gia đấu giá. Một tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ một đơn vị được tham gia đấu giá… Được biết, sắp tới TP.Đà Nẵng sẽ đấu giá hàng loạt “khu đất vàng” tại trung tâm TP, vốn là trụ sở 24 sở, ban ngành để lại sau khi đã chuyển vào tòa nhà Trung tâm hành chính vào ngày 8/9.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Đất đấu giá sử dụng sai mục đích sẽ bị thu hồi
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay