Đất KCN đã cho thuê nhưng không sử dụng sẽ bị thu hồi năm 2020

Trên địa bàn TP hiện có 6 KCN. Tổng diện tích 6 KCN sau khi điều chỉnh là 1.062,9 ha, trong 746,2 ha là cho thuê được còn lại là đất cho hạ tầng. Hiện diện tích lấp đầy là 619,6 ha, tương đương 83,03%

Đất KCN đã cho thuê nhưng không sử dụng sẽ bị thu hồi năm 2020 2
Ảnh minh họa

Liên quan đến tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp ở Đà Nẵng, trong phiên họp chiều ngày 13/12/2013, Kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân Tp. Đà Nẵng khóa VIII, Ông Thái Bá Cảnh – đại diện Ban quản lý các KCN Đà Nẵng cho biết: UBND đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan thành lập tổ rà soát lại quỹ đất KCN. Tổ rà soát gồm Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, cùng các bên liên quan. Sau khi rà soát, kết quả:

Trên địa bàn thành phố có 6 KCN do Ban quản lý các KCN quản lý, ngoài ra còn có cụm công nghiệp nhỏ do địa phương quản lý. Tổng diện tích 6 KCN sau khi điều chỉnh là 1.062,9 ha, trong 746,2 ha là cho thuê được còn lại là đất cho hạ tầng. Hiện diện tích lấp đầy là 619,6 ha, tương đương 83,03% – cao so với toàn quốc (khoảng 60%); đất còn lại có thể cho thuê 126,6 ha trong đó đất đã có hạ tầng là 90,5 ha.

Trong số diện tích đã cho thuê, có khoảng 10 ha doanh nghiệp đã thuê mà chưa sử dụng, có doanh nghiệp dùng cho thuê lại.

Trong năm 2014 tổ công tác tiếp tục rà soát, kiến nghị UBND kiên quyết thu hồi đối với những diện tích đất đã thuê mà chưa được sử dụng hết; có biện pháp hỗ trợ/thu hồi đất đối với những dự án chậm triển khai; những dự án không có khả năng triển khai.