Đất ở đô thị tại Khánh Hòa từ 36m2 sẽ được tách thửa năm 2020

Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất với Dự thảo Quyết định ban hành quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh.Đất ở đô thị tại Khánh Hòa từ 36m2 sẽ được phép tách thửa
Đất ở đô thị tại Khánh Hòa từ 36m2 sẽ được phép tách thửa

Cụ thể, đối với đất ở đô thị có diện tích từ 36m2 đến trên 45m2 thì được phép tách thửa (tùy vào vị trí thửa đất tiếp giáp với đường phố mà quy định về diện tích được phép tách thửa khác nhau);

Đất ở tại nông thôn tiếp giáp Quốc lộ, tỉnh lộ, hương lộ diện tích lớn hơn hoặc bằng 45m2 được phép tách thửa. Đất ở tại các đảo phải có diện tích tối thiểu là 40m2. Các khu vực còn lại diện tích phải lớn hơn hoặc bằng 60m2…

Các trường hợp tách thửa để hình thành những thửa đất ở mới ngoài việc phải đáp ứng diện tích tối thiểu thì phải đảm bảo có lối đi với bề rộng 3m vào các thửa đất.