Đất vàng 8B Tạ Hiện được giao cho Nhà hát Kịch Hà Nội năm 2020

Nhà hát Kịch Hà Nội được sử dụng đất lâu dài, với hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký ban hành Quyết định số 6784/QĐ-UBND về việc giao Nhà hát Kịch Hà Nội quản lý, sử dụng 410,7m2 đất tại số 8B Tạ Hiện, phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm để sử dụng cùng với công trình đã xây dựng làm nhà hát kịch Hà Nội.

Theo đó, vị trí và ranh giới khu đất được xác định bởi các điểm từ 1 đến 26 tại Bản đồ hiện trạng tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH một thành viên Địa chính Hà Nội lập tháng 10/2014, đã được UBND phường Hàng Buồm xác nhận ngày 06/11/2015, đồng thời được Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, thẩm định ngày 17/11/2014.đất vàng 8B Tạ Hiện
UBND TP. Hà Nội giao 410,7m2 đất tại số 8B Tạ Hiện cho

Nhà hát Kịch Hà Nội quản lý, sử dụng

Như vậy, nhà hát Kịch Hà Nội được sử dụng đất lâu dài, với hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

UBND Hà Nội giao các sở, ngành Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch kiến trúc, Cục Thuế Hà Nội theo nhiệm vụ, chức năng được giao về chuyên ngành hướng dẫn Nhà hát Kịch Hà Nội thực hiện các nghĩa vụ của người sử dụng đất và xây dựng công trình trên đất theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội và UBND phường Hàng Buồm, UBND quận Hoàn Kiếm có trách nhiệm cập nhật chỉnh lý biến động đất đai vào hồ sơ địa chính theo quy định.