Vừa qua, UBND TP.Đà Nẵng đã phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá đối với khu đất xây dựng Cửa hàng xăng dầu trên đường Nguyễn Sinh Sắc và khu đất ký hiệu B3-1 thuộc Khu dân cư Kho thiết bị phụ tùng An Đồn.

Theo đó, khu đất có ký hiệu B3-1 có diện tích 8.476m2, thuộc Khu dân cư Kho thiết bị phụ tùng An Đồn, có 4 mặt tiền đường An Đồn 4, đường An Đồn 3, đường Lê Văn Quý, đường Lê Ninh, thuộc phường An Hải Bắc, giá khởi điểm là 8.516.000 đồng/m2 cho phần diện tích được giao để xây dựng chung cư (40% diện tích khu đất).Đấu giá 2 khu đất lớn tại Đà Nẵng
Ảnh minh họa

Giao cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá trồng cây xanh, vườn dạo, tạo cảnh quan phục vụ mục đích công cộng, không được xây dựng hàng rào đối với 60% diện tích còn lại. Cá nhân hoặc tổ chức trúng đấu gí sử dụng phần diện tích này để làm dịch vụ, TP.Đà Nẵng sẽ xem xét thu các nghĩa vụ tài chính theo quy định hiện hành.

Còn đối với khu đất xây dựng cửa hàng xăng dầu tại mặt tiền đường Nguyễn Sinh Sắc, có diện tích 2.887m2, phường Hòa Khánh Nam và Hòa Minh, giá khởi điểm là 4.776.000 đồng/m2, phần diện tích khai thác cho thuê trả tiền một lần (50 năm) là 1.709m2.

Về phần diện tích còn lại có diện tích 1.178m2, cá nhân, tổ chức trúng đấu giá có trách nhiệm làm thủ tục thuê đất để trồng cây xanh, tôn tạo cảnh quan và nộp tiền thuê đất hàng năm theo quy định của pháp luật.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Đấu giá 2 khu đất lớn tại Đà Nẵng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay