Đấu giá quyền sử dụng đất thu được hơn 668 tỷ đồng năm 2020

Hà Nội đã thu được 668,086 tỷ đồng tiền đấu giá quyền sử dụng đất trong 6 tháng đầu năm 2014, đạt 44,5% kế hoạch. Trong đó chủ yếu số thu này từ nguồn thu nợ đọng ở các năm trước chuyển sang (với số tiền 467,677 tỷ đồng, chiếm 70% tổng số thu).

Theo Kế hoạch thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2014 trên địa bàn TP. Hà Nội, tổng số tiền thu đấu giá quyền sử dụng đất dự kiến là 1.500 tỷ đồng.Tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội chậm so với kế hoạch.
Tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội chậm so với kế hoạch.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Tài chính Hà Nội do thị trường bất động sản trầm lắng, khả năng thanh khoản thấp nên kết quả thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất các tháng đầu năm 2014 chưa cao.

Trước đó, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu UBND các quận, huyện khẩn trương tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 34 dự án đã xong hạ tầng kỹ thuật; đồng thời đôn đốc 8 quận, huyện, thị xã chưa lập kế hoạch phải khẩn trương hoàn thiện phương án đấu giá đất kể cả thửa nhỏ lẻ, xen kẹt và phương án giao đất dịch vụ.

Bên cạnh đó, xem xét sửa đổi một số quy định để đẩy nhanh tiến độ đấu giá như: Số người tối thiểu tham gia tại mỗi phiên đấu giá, thời hạn nộp tiền trúng đấu giá… cho phù hợp thực tế thị trường hiện nay.