UBND tỉnh Vĩnh Long vừa thông qua kế hoạch phát triển nhà ở đô thị, nhà ở xã hội, nhà ở cho người thu nhập thấp… với tổng kinh phí đầu tư trên 1.265 tỉ đồng.
Đầu tư 1.265 tỉ đồng phát triển nhà ở năm 2020 2

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)


Theo đó, từ nay đến năm 2015, tỉnh sẽ triển khai đầu tư 12 dự án phát triển nhà ở thu nhập thấp đô thị, để giải quyết nhu cầu về nhà ở cho gần 2.000 hộ dân, đạt trên 50% số hộ có nhu cầu. Trong đó, xây dựng gần 1.400 căn tại TP.Vĩnh Long và 580 căn tại các huyện thị.

Tỉnh cũng triển khai 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho sinh viên thuê (trên 700 căn) với tổng mức đầu tư khoảng 260 tỉ đồng, đáp ứng nhu cầu cho 5.840 sinh viên thuê chỗ ở. Ngoài ra, tỉnh cũng triển khai 3 dự án (trên 800 căn hộ) cho công nhân thuê ở, với tổng mức đầu tư trên 367 tỉ đồng.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Đầu tư 1.265 tỉ đồng phát triển nhà ở
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay