Theo thông tin từ đơn vị chủ đầu tư là Bộ Xây dựng thì Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc sẽ được xúc tiến triển khai nhanh trong năm 2014.

Theo đó, giai đoạn 1 (2013-2016) sẽ phấn đấu đưa một trường đại học lên khu vực này (dự kiến là Trường Đại học Khoa học tự nhiên), đồng thời hoàn thành một số hạng mục công trình như Trung tâm giáo dục quốc phòng, hạ tầng khung, khu ký túc xá số 4… để chuyển giao cho Đại học Quốc gia Hà Nội. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trong năm 2014 năm 2020 2
Một phối cảnh của dự án.

Bộ Xây dựng cũng đã phê duyệt dự án thành phần hạ tầng kỹ thuật chung với tổng mức đầu tư là 3.324 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ 2013-2020.  Đề án quy hoạch tổng thể xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thực hiện từ 2013-2025 và các dự án thành phần sẽ làm tiền đề để triển khai đồng bộ các công việc từ năm 2014. 

Hiện Ban QLDA đang tiến hành thi công tuyến đường số 11, chuẩn bị thi công tuyến đường số 3 và gấp rút hoàn thành các hạng mục còn lại của nhà công vụ, khu ký túc xá số 4 để bàn giao cho Đại học Quốc gia. Ban QLDA cũng phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Thạch Thất để đẩy nhanh công tác đền bù, GPMB, tái định cư phục vụ thi công các công trình.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội trong năm 2014
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay