Đề nghị ban hành Chỉ thị về kiểm tra an toàn công trình cũ tại đô thị năm 2020

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành Chỉ thị về vấn đề kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực của nhà ở và công trình công cộng cũ, nguy hiểm ở đô thị.

Bộ Xây dựng cho biết, trong những năm qua, công tác quản lý chất lượng nhà ở và những công trình xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho người sử dụng đã được quan tâm và triển khai có hiệu quả. Song, tại các đô thị trên toàn quốc hiện vẫn còn tồn tại nhiều tòa nhà chung cư, công trình công cộng được xây dựng từ lâu, đã hết niên hạn sử dụng và chất lượng công trình bị xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, nhiều công trình đã bị nghiêng, lún, nứt, hư hỏng gây mất an toàn nghiêm trọng cho người cư trú và trên thực tế đã xảy ra các sự cố đáng tiếc gây ra thiệt hại về người và tài sản. Nguyên nhân là do những công trình này trải qua quá trình quản lý sử dụng đã lâu nên thường có sự đan xen về sở hữu và sử dụng tạo ra sự phức tạp về quản lý, bảo trì, vận hành; mặt khác, vì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước đây về nội dung này còn chưa đồng bộ, đầy đủ, đồng thời vì thiếu nguồn vốn dành cho công tác sửa chữa, bảo trì những công trình này.

Tại các đô thị trên toàn quốc, hiện có hơn 3 triệu m2 sàn nhà chung cư cũ đã được xây dựng từ trước năm 1994 với hơn 100 nghìn hộ dân đang cư trú, trong đó có hơn 200 tòa nhà chung cư cũ cần phải rà soát, kiểm định và đánh giá chất lượng (chủ yếu là Tp.HCM và Hà Nội). Bên cạnh đó, cũng còn có các công trình công cộng, nhiều nhà biệt thự cũ được xây dựng đã lâu (từ 60 năm trở lên) cần phải rà soát, kiểm định chất lượng an toàn cho người sử dụng. Do đó, nếu không tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá an toàn chịu lực để có những giải pháp xử lý cụ thể đối với từng công trình thì sẽ dễ dẫn tới các sự cố, rủi ro và gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của người dân.

Để thực hiện có hiệu quả những quy định của pháp luật và chủ động phòng tránh, hạn chế các sự cố, các rủi ro xảy ra trong quá trình quản lý, sử dụng những công trình này thì việc đề xuất, trình lên Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về công tác kiểm tra, rà soát và đánh giá an toàn chịu lực của nhà ở và công trình công cộng nguy hiểm ở khu vực đô thị là hết sức cần thiết.

chung cư cũ
Bộ Xây dựng đã đề nghị Chính phủ ban hành chỉ thị về kiểm tra,

đánh giá công trình cũ ở đô thị. Ảnh minh họa.

Tờ trình cho thấy, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị với những nội dung chủ yếu sau đây:

Bộ Xây dựng phải chỉ đạo những cơ quan chuyên môn nghiên cứu và ban hành quy trình đánh giá, kiểm định an toàn chịu lực cho nhà ở và những công trình công cộng; chủ trì và phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về việc quản lý chất lượng, kiểm định an toàn chịu lực cũng như chính sách xử lý đối với nhà ở, công trình công cộng, những công trình chuyên ngành khác bị nguy hiểm, hư hỏng nặng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành rà soát, thống kê, kiểm định, đánh giá an toàn chịu lực đối với các nhà biệt thự, nhà chung cư, trụ sở làm việc, công tŕnh công cộng và những công trình xây dựng khác có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn ở các đô thị trên cả nước.

UBND các tỉnh, thành phố phải tổ chức rà soát, đánh giá, thống kê về mức độ an toàn chịu lực đối với các công trình, bao gồm các tòa nhà chung cư được xây dựng từ trước năm 1994 đã có dấu hiệu nguy hiểm theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng; các trụ sở làm việc, nhà biệt thự, công trình công cộng có tuổi thọ trên 60 năm và những công trình công cộng khác có dấu hiệu nguy hiểm; triển khai việc rà soát, thống kê và đánh giá mức độ an toàn chịu lực đối với những công trình nêu tại điểm a mục này trên địa bàn theo đúng quy trình do Bộ Xây dựng hướng dẫn và tiến hành theo các bước sau đây:

Bước thứ nhất: Sử dụng phương pháp đo đạc, đánh giá trực quan, phân loại và xác định những công trình có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm, không bảo đảm an toàn chịu lực để lập danh sách đưa vào diện cần phải kiểm định chất lượng; trong quá trình đánh giá có thể sử dụng kết quả đã tiến hành trong thời gian 3 năm trước đây;

Bước thứ hai: Tiến hành đánh giá mức độ an toàn chịu lực đối với những công trình có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm đã được lập danh sách đưa vào diện cần phải kiểm định chất lượng trong bước 1 nêu trên;

Bố trí kinh phí từ ngân sách theo đúng quy định của pháp luật để tiến hành rà soát, thống kê, kiểm định, đánh giá an toàn chịu lực đối với nhà chung cư và những công trình có một phần thuộc sở hữu Nhà nước hoặc thuộc sở hữu Nhà nước; hướng dẫn người quản lý, sử dụng hoặc chủ sở hữu thực hiện kiểm định, đánh giá an toàn chịu lực đối với những công trình thuộc sở hữu tư nhân trên địa bàn;

Triển khai thực hiện việc xử lý khắc phục, gia cố công trình, di dời người dân và những biện pháp cần thiết khác để bảo đảm an toàn đối với những công trình xây dựng bị hư hỏng nặng, có nguy cơ đổ sập, không bảo đảm an toàn cho người sử dụng; đối với nhà chung cư thì triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Đối với thời gian tiến hành các yêu cầu nêu trong Chỉ thị, Bộ Xây dựng đề nghị, Bộ nghiên cứu, ban hành quy trình kiểm định, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình xây dựng trong thời hạn trước tháng 3/2016; UBND các tỉnh, thành phố hoàn thành việc soát, đánh giá, thống kê bước 1 và phân loại, xác định nhà ở và những công trình công cộng có dấu hiệu, nguy cơ nguy hiểm, không bảo đảm an toàn chịu lực để đưa vào diện cần kiểm định chất lượng chậm nhất tới tháng 9/2016; hoàn thiện bước 2 việc kiểm định mức độ an toàn chịu lực đối với nhà ở và những công trình công cộng có dấu hiệu, nguy cơ nguy hiểm chậm nhất tới tháng 3/2017.