Về việc rắc rối về hình thức sử dụng đất và tiền sử dụng đất tại khu trung tâm thương mại tại cao ốc Thuận Kiều Plaza, quận 5. Mới đây, Sở Tài chính kiến nghị UBND Tp.HCM có văn bản trình Thủ tướng chấp thuận việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác cho các trường hợp trên.

Rắc rối trong việc tính thuế sử dụng đất tại Thuận Kiều Plaza

Sở Tài chính cho rằng với mục tiêu là xây dựng khu chung cư cao tầng để bán, theo pháp luật đất đai thì người mua căn hộ (tổ chức, cá nhân trong nước) phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác với thời hạn sử dụng ổn định lâu dài. Trước đây, các giấy phép đầu tư cho dự án này chưa quy định trách nhiệm nộp tiền sử dụng đất của nhà đầu tư. Hiện nay, thời hạn liên doanh đã hết, nhà đầu tư đã bán gần hết căn hộ tại cao ốc này và trung tâm thương mại nên cũng không thể yêu cầu nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất.

Đề nghị cấp giấy cho người mua căn hộ năm 2020 2

Cao ốc Thuận Kiều Plaza

Về nghĩa vụ tài chính của dự án sau khi hết hạn sử dụng đất, Sở Tài chính cho hay: Công ty Cổ phần An Đông là đơn vị đã mua phần lớn số căn hộ có thỏa thuận và cam kết sẽ thực hiện nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước khi thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đồng thời, Quyết định 1417/1994 của Bộ Tài chính có nêu: “Trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài hợp tác với tổ chức kinh tế trong nước được phép thuê đất xây dựng nhà ở để bán thì phải trả tiền thuê đất cho đến khi bán nhà cho người khác. Tổ chức, cá nhân Việt Nam mua nhà phải trả tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật ”. Theo Nghị định 69/2009, tiền sử dụng đất phải nộp theo giá thị trường. Tuy nhiên, với trường hợp cao ốc Thuận Kiều, Sở Tài chính cho hay “dự án tồn tại đã lâu, nếu phải nộp tiền sử dụng đất theo giá thị trường thì người mua không thể thực hiện được dẫn đến bế tắc trong hoạt động kinh doanh”.

Từ phân tích trên, Sở đề nghị TP kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho người mua được nộp tiền sử dụng đất theo bảng giá đất do TP ban hành tại thời điểm nhận chuyển nhượng. Cụ thể, với 18 căn do các cá nhân mua trong giai đoạn năm 2000, người mua sẽ nộp tiền sử dụng đất theo bảng giá đất tại thời điểm này. Với 607 căn hộ và khu trung tâm thương mại do Công ty Cổ phần An Đông mua từ năm 2009 đến cuối tháng 1-2014, công ty này phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất tương ứng với mục đích sử dụng tại bảng giá đất trong thời điểm nhận chuyển nhượng. Với 23 căn hộ còn lại chưa bán, liên doanh có trách nhiệm chuyển giao cho Nhà nước và không được bồi hoàn.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Đề nghị cấp giấy cho người mua căn hộ
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay