Đề nghị cấp huyện được cấp sổ hồng cho nhà thương mại năm 2020

Vừa qua, HĐND TP vừa có đề xuất Chính phủ cho phép Hà Nội được thực hiện phân cấp cho UBND cấp quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với các hộ gia đình, cá nhân trong dự án phát triển nhà ở.

Đề nghị trên được đưa ra sau khi Hà Nội thực hiện giám sát tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP. Trong quá trình giám sát, hàng loạt sai phạm của các chủ đầu tư cũng đã được làm rõ. Qua giám sát, HĐND TP đã nhận thấy, việc phê duyệt đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn TP thời gian qua chưa thực sự bám sát chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của TP. HĐND cũng cho rằng, UBND TP cũng chưa chủ động lập danh mục các dự án nhà ở thương mại để công bố công khai kêu gọi đầu tư theo quy định. Đa số các dự án nhà ở thương mại được TP chấp thuận đầu tư đều dựa trên đề xuất của chủ đầu tư, việc chọn chủ đầu tư thực hiện dự án thì chủ yếu bằng hình thức chỉ định thầu.Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong khi đó, việc thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước trong thực hiện đầu tư các dự án nhà ở thương mại còn hạn chế, không thường xuyên và chậm phát hiện các vi phạm của chủ đầu tư để có biện pháp khắc phục, xử lý. Đơn cử như theo báo cáo của Sở Tài nguyên – Môi trường Hà Nội, qua rà soát, kiểm tra, hiện có 352/859 dự án Nhà nước giao đất, cho thuê, chuyển mục đích sử dụng đất có dấu hiệu vi phạm. Số lượng các dự án nhà ở thương mại lớn nhưng theo báo cáo của Sở Xây dựng từ năm 2006 tới 2009, mỗi năm sở này chỉ kiểm tra 2 dự án. Năm 2010 kiểm tra 30 dự án, năm 2013 là 17 dự án và năm 2014 dự kiến kiểm tra 30 dự án.

Trước tình hình thực tế trên, đoàn giám sát HĐND TP đã đề nghị Chính phủ quy định cụ thể với trường hợp chủ đầu tư thực hiện chuyển nhượng một phần của dự án phát triển nhà ở thương mại, đồng thời cho phép Hà Nội thực hiện phân cấp cho UBND cấp huyện cấp sổ đỏ đối với nhà ở thương mại. Ngoài ra, HĐND TP cũng yêu cầu UBND TP phải rà soát tổng thể dự án phát triển nhà ở; khi giao chủ đầu tư cần quy định cụ thể tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, xã hội, trách nhiệm quản lý, vận hành; kiên quyết thu hồi quyết định giao chủ đầu tư, thu hồi đất đối với chủ đầu tư cố tình vi phạm hoặc chây ỳ thực hiện nghĩa vụ tài chính…

Kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 8/7 đến 11/7, trong đó HĐND TP sẽ dành một ngày đến các đại biểu chất vẫn lãnh đạo UBND về những vấn đề dân sinh đang gây bức xúc cho người dân Thủ đô.