Đề xuất bán hơn 800 căn nhà ở xã hội tại Đà Nẵng năm 2020

Căn cứ vào đề xuất của UBND. TP Đà Nẵng, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng cho TP. Đà Nẵng được bán 846 căn nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng nhưng chưa cho thuê, mua.

Trong tổng số 846 căn gồm có: 286 căn của nhà T1 và T2 tại khu chung cư 12 tầng Nại Hiên Đông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà; 230 căn mà thành phố mua lại của dự án nhà ở xã hội Blue House do Liên doanh DMC-579 làm chủ đầu tư và 330 căn tại khu chung cư Phong Bắc.

Dự kiến toàn bộ số tiền thu được từ việc bán nhà ở xã hội khoảng trên 322 tỷ đồng. Bộ Xây dựng yêu cầu UBND TP sử dụng số tiền này để tái đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo phương án đã nêu tại đề án. Trong đó: bổ sung kinh phí để hoàn thiện cho các dự án đang xây dựng dở dang là chung cư 7 tầng tại Khu E2-KDC Nam cầu Cẩm Lệ, chung cư 11 tầng tại Khu DC Phong Bắc, một khối nhà 9 tầng Khu chung cư Phước Lý và bố trí vốn cho dự án đã phê duyệt thiết kế hồ sơ, chờ khởi công là 2 khối nhà 9 tầng tại chung cư Phước Lý.Nhà ở xã hội tại Đà Nẵng
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Đồng thời, UBND TP Đà Nẵng phải triển khai thực hiện việc bán nhà cùng với triển khai đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội để bảo đảm đúng mục đích là hoàn thành xây dựng các nhà ở xã hội còn dở dang.

Đề nghị cho phép bán thí điểm nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước của UBND Thành phố Đà Nẵng nhằm có nguồn vốn tái đầu tư nhà ở xã hội khác theo Bộ Xây dựng là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay của thành phố và góp phần làm giảm gánh nặng ngân sách cho các chi phí quản lý, cải tạo, bảo trì quỹ nhà ở này.

Đến nay, quỹ nhà ở xã hội của TP. Đã Nẵng có gần 10.000 căn. Trong đó, ngoài số lượng nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa, thì chủ yếu nhà ở xã hội được thành phố đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Việc đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn TP Đà Nẵng đang còn gặp khó khăn. Hiện tại, thành phố Đã Nẵng còn 3 dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách với tổng số 1.334 căn đang xây dựng dở dang vì thiếu kinh phí khoảng 228 tỷ đồng. Vì vậy, việc tạo nguồn vốn để hoàn thành xây dựng các dự án nhà ở này là cần thiết.