Đề xuất cấm chủ đầu tư dùng đất sân golf xây nhà để bán năm 2020

Dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf có nêu đề xuất cấm chủ đầu tư dùng đất xây dựng sân golf và các công trình phụ trợ cho hoạt động này để xây nhà bán.

dùng đất sân golf xây nhà để bán
Dự thảo của Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề xuất cấm chủ đầu tư dùng đất

sân golf xây nhà để bán. Ảnh minh họa: Báo đầu tư

Bộ Kế hoạch & Đầu tư đang lấy ý kiến cho dự thảo nói trên, trong đó có nêu rõ 7 hành vi bị cấm trong hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo là cấm các chủ đầu tư sử dụng đất xây dựng sân golf và công trình phụ trợ phục vụ cho hoạt động kinh doanh sân golf để xây nhà ở thương mại hoặc sử dụng vào mục đích khác.

Dự thảo cũng đề xuất không được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng sân golf đã phê duyệt để làm nhà ở thương mại hoặc lợi dụng kinh doanh sân golf để tổ chức hoạt động đánh bạc trái phép.

Trước đó, nhiệm vụ xây dựng Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf được giao cho Bộ Kế hoạch & Đầu tư thực hiện và trình Chính phủ ban hành trước 31/12/2020.

Chính phủ cũng đã phê duyệt bản quy hoạch sân golf. Theo đó, dự kiến đến năm 2020 cả nước sẽ có khoảng 96 sân golf được đầu tư phát triển, trong đó 14 sân thuộc vùng Trung du miền núi Bắc bộ. Các sân golf còn lại chủ yếu tập trung ở khu vực Bắc Trung Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ với 30 sân, khu vực Đông Nam Bộ có 22 sân…