Đề xuất chung cư trên 20 tầng phải có bãi đỗ trực thăng phục vụ PCCC năm 2020

Tại cuộc họp về PCCC toàn thành phố mới đây, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Tp.HCM yêu cầu cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) nghiên cứu đề xuất trang bị những phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cần thiết đối với chung cư cao tầng.

Bên cạnh đó, cần đề xuất cập nhật, bổ sung những tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng và PCCC cho phù hợp với điều kiện thực tiễn hiện nay như: Bãi đỗ trực thăng đối với công trình từ 20 tầng trở lên, bố trí tầng lánh nạn đối với chung cư trên 10 tầng.

Phải lập danh sách nhà cao tầng, nhà ở chung cư có nguy cơ xảy ra cháy lớn, hậu quả thiệt hại nghiêm trọng. Công bố công khai danh sách các chung cư an toàn, chung cư chưa an toàn theo các cấp loại A, B, C, D.bãi đỗ trực thăng phục vụ PCCC
Chung cư cao trên 20 tầng sẽ phải có thêm bãi đỗ trực thăng để phục vụ công tác PCCC

Chủ tịch Tp.HCM cũng yêu cầu lực lượng này kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong kiểm tra an toàn PCCC cần tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn của lối thoát nạn, giải pháp ngăn cháy và hoạt động của các hệ thống PCCC.

Đối với nhà chung cư cao tầng chưa nghiệm thu PCCC đã đưa dân vào sinh sống phải tổ chức kiểm tra, lập biên bản nêu rõ việc thực hiện những cam kết của chủ đầu tư; đồng thời ra thông báo tạm đình chỉ hoặc đình chỉ khi cần thiết. Sau khi xử phạt xong, nếu chủ đầu tư không khắc phục, đề xuất chính quyền địa phương tổ chức cưỡng chế theo quy định.

UBND thành phố sẽ không cấp giấy phép xây dựng khi công trình chưa được thẩm duyệt thiết kế về PCCC; không nghiệm thu và cấp phép công trình được đưa vào hoạt động khi chưa được cấp văn bản nghiệm thu về PCCC.

Theo đại diện Sở Xây dựng Tp.HCM, trong thời gian tới sẽ tổ chức rà soát các công trình tương tự đã được đưa vào khai thác sử dụng để yêu cầu các chủ đầu tư công trình có giải pháp khắc phục đảm bảo an toàn trong trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, rà soát hệ thống các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng cho các công trình xây dựng nhằm đảm bảo đầy đủ, phù hợp và hướng dẫn các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý, khai thác công trình áp dụng nhằm đảm bảo an toàn công trình.