Trong nghiên cứu Rà soát thể chế, chính sách chuỗi giá trị lúa gạo vừa công bố, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) đã đưa ra đề xuất đấu giá quyền sử dụng các phần đất nông nghiệp chưa giao, chưa sử dụng để đưa đất có chủ vào sản xuất, kinh doanh.Đề xuất đấu giá đất nông nghiệp
Đề xuất đấu giá đất nông nghiệp chưa giao, chưa sử dụng. Ảnh minh họa

Về lý do đưa ra đề xuất này, TS. Đặng Quang Vinh, thành viên Nhóm nghiên cứu của CIEM lý giải, hiện nay các địa phương đều có phần đất chưa được giao, đất chung do UBND xã quản lý đang được cho thuê, nhưng là cho thuê ngắn hạn (tối đa 5 năm) nên việc đầu tư sử dụng không hiệu quả. Vì vậy, nếu đấu giá quyền sử dụng phần đất này để phục vụ cho mục đích lâu dài thì nhà đầu tư sẽ yên tâm sản xuất kinh doanh, từ đó nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất đai.

Đồng tình với quan điểm trên, TS. Nguyễn Trí Trung, Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp nhận xét, đề xuất này rất phù hợp và cần thiết với xu hướng thế giới. Tại Việt Nam, đề xuất này cũng đã được đề cập cách đây hơn 10 năm, song chưa thể thực hiện được vì chúng ta chưa có trung tâm môi giới, hệ thống chuyển đổi quyền chủ sở hữu đối với quyền sử dụng đất cũng chưa có.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Đề xuất đấu giá đất nông nghiệp chưa giao, chưa sử dụng
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay