Đề xuất thu hồi gần 1.700 ha đất để xây dựng các dự án tại Đồng Nai năm 2020

Ngày 3/11, UBND tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các sở, ngành, địa phương nhằm bàn bạc, thống nhất danh mục những dự án cần thu hồi đất, danh mục những dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ năm 2016.

xây dựng dự án
Các địa phương trong tỉnh Đồng Nai đề xuất thu hồi gần 1.700 ha đất để xây dựng dự án

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho biết, năm 2016, các ngành, địa phương trong toàn tỉnh đề xuất thu hồi gần 1.700 ha để thực hiện 125 dự án. Số đất trên đa phần được sử dụng để triển khai xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước, xây dựng công trình công cộng, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sinh hoạt chung, xây dựng khu dân cư mới, khu đô thị,…

Thị xã Long Khánh (26 dự án) là địa phương có nhiều dự án nhất, tiếp đến là huyện Long Thành (17 dự án), TP. Biên Hòa (16 dự án), huyện Cẩm Mỹ có 3 dự án, huyện Nhơn Trạch chỉ có 2 dự án.

Bên cạnh đó, năm 2016, tại Đồng Nai, 9 dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ. Theo lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, 9 dự án đó đã được Sở xem xét và nhận thấy, số diện tích đất rừng phòng hộ, đất trồng lúa phải thu hồi không nhiều (trên 3,6 ha), việc thực hiện các dự án này là cần thiết, phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai cho thấy, hiện toàn tỉnh có trên 700 dự án đang thực hiện với diện tích khoảng 8.500 ha. Trong thời gian qua, Sở đã phối hợp với các đơn vị kiểm tra, rà soát và loại bỏ nhiều dự án không có tính khả thi, từ đó làm giảm số dự án “treo” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.