Đề xuất thu hồi NOXH nếu người mua không về ở sau 3 tháng năm 2020

Lãnh đạo TP. Hà Nội đề xuất lập cổng thông tin điện tử để người dân đăng ký mua, thuê nhà ở xã hội (NOXH) dễ dàng hơn, đồng thời cần có cơ chế thu hồi NOXH nếu người mua không về ở sau 3 tháng bàn giao.

Ngày 6/3, phiên họp tập thể UBND TP. Hà Nội tháng 3/2018 đã được tổ chức do Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì. Tập thể UBND thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về 9 nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố. Trong đó có việc quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước; phê duyệt Quyết định ban hành Quy định quản lý bán, cho thuê, thuê mua NOXH trên địa bàn…

Trước khi biểu quyết, về Quy định quản lý bán, cho thuê, mua NOXH trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã đề nghị thành phố đưa ra quy định cụ thể về việc thu hồi NOXH nếu vi phạm. Theo đề xuất của ông Toản, sau 3 tháng bàn giao, nếu người mua nhà không về ở thì nhà sẽ bị thu hồi, còn với những người có lý do chính đáng thì cần đưa ra quy định cụ thể.nhà ở xã hội
Lãnh đạo TP. Hà Nội đề xuất thu hồi NOXH nếu người mua

không về ở sau 3 tháng bàn giao. Ảnh: KTĐT

Tại buổi họp, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, các quy định về quản lý, cho thuê, thuê mua NOXH trên địa bàn hiện còn lỏng lẻo, chưa xác định rõ đối tượng. Vì thế cần có quy định cụ thể, xác định rõ những người được mua NOXH là những người không đủ tài chính để mua nhà ở thương mại. Quy định này chỉ được áp dụng cho một đối tượng trong gia đình, không thể để hai vợ chồng cùng nộp hồ sơ mua.

Ông Chung khẳng định, thành phố sẽ lập cổng thông tin điện tử về NOXH để người mua nhà đăng ký mua công khai theo khu vực, tự xem xét tiêu chuẩn và chịu trách nhiệm về việc đăng ký. Các đơn vị chức năng sẽ có nhiệm vụ giám sát, thanh tra và thu hồi ngay những trường hợp làm sai quy định.