Di dời 8 khu nhà tập thể xuống cấp, nguy hiểm tại Đà Nẵng năm 2020

Mới đây, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành công văn về việc di dời 8 khu nhà tập thể xuống cấp, nguy hiểm cấp độ D trên địa bàn quận Hải Châu.khu tập thể nguy hiểm cấp D
Cư dân tại 8 khu tập thể nguy hiểm cấp D sẽ được di dời về chung cư 201 Đống Đa 

Cụ thể, UBND TP. Đà Nẵng thống nhất theo đề nghị của Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng bố trí cho thuê 30 căn hộ (hoặc bố trí thuê tạm) tại chung cư 201 Đống Đa để di dời các hộ ra khỏi 8 khu tập thể xuống cấp có cấp nguy hiểm là cấp độ D.

TP. Đà Nẵng giao Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng thanh lý hợp đồng thuê nhà và thu hồi nhà trống tại 8 khu tập thể nêu trên để đưa vào quản lý theo quy định. Đồng thời, giao UBND quận Hải Châu tiếp tục vận động các hộ dân đang sinh sống tại 8 khu tập thể này vào ký hợp đồng thuê ở tại chung cư 201 Đống Đa. Nếu các hộ dân không chấp hành thì giao UBND quận Hải Châu thực hiện cưỡng chế hành chính theo quy định.

Bên cạnh đó, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng cũng được UBND TP. Đà Nẵng giao trách nhiệm phối hợp với UBND quận Hải Châu tiến hành bố trí ký hợp đồng thuê nhà (hoặc bố trí tạm) và thu tiền thuê nhà của các hộ vào thuê ở tại chung cư 201 Đống Đa. Trong trường hợp các hộ nhận chính sách đền bù khác (nếu có sau này), giao UBND quận Hải Châu thu hồi căn hộ chung cư đã bố trí để bàn giao cho Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng quản lý theo quy định.