Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định giảm vốn trái phiếu Chính phủ và bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) trong giai đoạn 2014-2016 của các dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Cụ thể, với các dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, điều chỉnh giảm 1.349 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 tại Quyết định số 2426/QĐ-TTg ngày 12/12/2013 và Quyết định số 1977/QĐ-TTg ngày 14/10/2016. Đồng thời, bổ sung 1.349 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) giai đoạn 2014-2016. điều chỉnh vốn đầu tư
Thủ tướng quyết định điều chỉnh vốn các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A

và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT rà soát quy mô, thiết kế đảm bảo hiệu quả đầu tư, tiết kiệm, đồng thời, hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án thuộc danh mục theo quy định; kịp thời đề xuất các giải pháp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng.

Thông báo đến các đơn vị để triển khai thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) trong giai đoạn 2014-2016 theo đúng luật định; thời gian thực hiện và giải ngân đến hết 31/12/2017; triển khai, theo dõi tình hình thực hiện và giải ngân, báo cáo kết quả giao kế hoạch vốn tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) trong giai đoạn 2014 – 2016 cho các dự án, gửi Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính trước ngày 30/9/2017.

Bộ KH&ĐT giao vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) trong giai đoạn 2014-2016 theo danh mục; điều chỉnh giảm vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2014-2016 của các dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên.

Đồng thời, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ GTVT căn cứ theo Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan để hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục còn dư (chưa phân bổ) trong giai đoạn 2014-2016; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, giám sát việc đầu tư theo kế hoạch.


Theo Báo Đầu tư Online


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Điều chỉnh vốn các dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay