Đó là một trong những quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp (DN) và quản lý tài chính đối với DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
DN Nhà nước sẽ không được đầu tư, góp vốn vào BĐS năm 2020 2

Ảnh minh họa
Theo đó, Nghị định quy định: Việc đầu tư vốn ra ngoài DN phải đảm bảo nguyên tắc có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư. Đồng thời, DN không được góp vốn hoặc đầu tư vào lĩnh vực bất động sản (trừ những DN có ngành nghề kinh doanh chính là lĩnh vực bất động sản), không được góp vốn, mua cổ phần tại ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư chứng khoán hoặc công ty đầu tư chứng khoán, trừ những trường hợp đặc biệt theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp DN đã góp vốn, đầu tư vào các lĩnh vực quy định nêu trên không thuộc trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư phải có phương án cơ cấu lại và thực hiện thoái hết số vốn đã đầu tư theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Ngoài ra, DN không được tham gia góp vốn mua cổ phần của các DN khác mà người quản lý, điều hành hoặc người sở hữu chính của DN này là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị em ruột của Chủ tịch và thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Giám đốc (Phó Giám đốc) và Kế toán trưởng DN đó.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý DN Nhà nước sẽ không được đầu tư, góp vốn vào BĐS
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay