Đối tượng mua nhà trước 7/1/2013 sẽ được vay gói 30.000 tỷ đồng năm 2020

Một thông tin mới đây cho biết, các hợp đồng mua nhà ở xã hội ký trước 7/1/2013 mà chưa thanh toán hết tiền dự kiến cũng sẽ được vay gói hỗ trợ nhà ở.

Theo số liệu mới nhất của Bộ Xây dựng, tính đến ngày 15/3/2014, các ngân hàng đã cam kết cho vay 3.048 khách hàng với tổng số tiền cam kết đạt 2.909 tỷ đồng; trong đó đã giải ngân cho 3.023 khách hàng với dư nợ cho vay đạt 1.322 tỷ đồng, tăng 64% so với 31/12/2013.

3.011 khách hàng cá nhân đã được vay

Cụ thể, đã có 20 dự án được ký hợp đồng vay vốn từ ngân hàng với số tiền 1.791,92 tỷ đồng, và các Ngân hàng đã giải ngân cho 14 dự án với số tiền là 591 tỷ đồng.Đối tượng mua nhà trước 7/1/2013 sẽ được vay gói 30.000 tỷ đồng năm 2020 2

Tính đến 15/3/2014, giải ngân gói 30.000 tỷ đồng mới đạt 4,4%

Còn đối với hộ gia đình, cá nhân, các ngân hàng đã cam kết cho vay 3.030 khách hàng với số tiền là 1.134 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân cho 3.011 khách hàng với dư nợ 731 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, hiện nay các ngân hàng đã nhận được nhiều hồ sơ xin vay và đang tiến hành thẩm định. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ trưởng Xây dựng, tiến độ giải ngân gói hỗ trợ nhà ở này vẫn còn chậm. Nguyên nhân do nguồn cung về nhà ở xã hội và nhà ở thương mại có diện tích nhỏ hơn 70 m2, giá bán dưới 15 triệu đồng/m2 còn ít, một số ngân hàng vẫn còn thận trọng trong việc xác định đối tượng vay, một số chính quyền địa phương cấp cơ sở cũng chưa quán triệt chủ trương, chính sách nên việc triển khai xác nhận đối tượng còn phiền hà, chậm chễ gây bức xúc trong xã hội.

Sẽ mở rộng đối tượng và điều kiện được vay

Về giải pháp cho thời gian tới, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng cho biết, sau khi thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh một số quy định có liên quan đến gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng, cụ thể như: Kéo dài thời hạn trả nợ từ 10 năm lên 15 năm (đối với khách hàng là cá nhân); Mở rộng đối tượng vay để mua nhà ở thương mại có tổng giá trị hợp đồng cả nhà và đất không quá 1,05 tỷ đồng (không khống chế về diện tích và đơn giá);

Cùng với đó, sẽ mở rộng cho vay đối với các hộ dân ở vùng thường xuyên xảy ra bão lũ có khó khăn về nhà ở, được vay để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở với lãi suất 4%.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị sẽ mở rộng cho vay đối với các hộ dân ở đô thị; cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang đã có đất ở phù hợp với quy hoạch, có khó khăn về nhà ở được vay để xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở, nhưng tổng số vốn vay không quá 80%x1,05 tỷ đồng;

Đặc biệt, sẽ mở rộng cho vay đối với các hợp đồng mua nhà ở xã hội đã ký trước 7/1/2013 mà chưa thanh toán hết tiền mua nhà (đối với khoản tiền chưa nộp theo tiến độ).

Bên cạnh đó, ngoài 5 ngân hàng thương mại nhà nước, bổ sung thêm một số ngân hàng thương mại cổ phần theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước, được phép tổ chức triển khai gói tín dụng hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.

Đối với cơ quan liên quan, Bộ Xây dựng đề xuất sẽ phải có giải pháp để đẩy nhanh giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng. Đồng thời nghiên cứu ban hành tiêu chí, trình tự thủ tục cho vay gói tín dụng hỗ trợ nhà ở để áp dụng thống nhất trong các ngân hàng được giao thực hiện gói tín dụng hỗ trợ nhà ở này, tránh việc mỗi ngân hàng lại có tiêu chí, quy trình, thủ tục cho vay riêng và khác nhau giữa các ngân hàng.