Đối tượng và điều kiện được vay gói 30.000 tỷ năm 2020

Không như sự mong đợi của nhiều người, gói vay 30.000 tỷ giải ngân quá chậm và thủ tục rất phức tạp. Công văn số 1250/BXD-QLN vừa được bộ xây dựng gửi đến các ngân hàng thương mại nhằm hướng dẫn xác định đối tượng cho vay từ gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng như sau:

Đối với doanh nghiệp

Đối tượng

– Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội.

– Doanh nghiệp là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang dự án nhà ở xã hội.

– Doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án nhà ở sinh viên, nhà ở công nhân khu công nghiệp, nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Điều kiện

– Có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

– Đã có đất sạch và giấy phép xây dựng.

– Có mục đích vay vốn để trả các chi phí chưa thanh toán phát sinh từ ngày 07/01/2013 (không bao gồm chi phí thuế) để thực hiện các dự án nhà ở xã hội.

Đối với  người thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội (hộ gia đình, cá nhân)

Đối tượng

– Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, xã hội – nghề nghiệp.

– Viên chức thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập.

– Lực lượng vũ trang nhân dân.

– Người lao động thuộc các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

– Người đã được nghỉ lao động theo chế độ quy định; người lao động tự do, kinh doanh cá thể.

Đối tượng và điều kiện được vay gói 30.000 tỷ năm 2020 2
Ảnh minh họa

 

Điều kiện

– Hộ gia đình, cá nhân có hợp đồng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội đã ký kết với chủ đầu tư dự án sau ngày 07/01/2013.

– Người vay phải có đủ mức vốn tối thiểu tham gia vào phương án vay theo quy định và đáp ứng khả năng trả nợ theo điều kiện vay vốn của Ngân hàng.

– Người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp có thể dùng căn hộ nhà ở xã hội, nhà ở thu nhập thấp đã hoàn thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để làm tài sản bảo đảm khoản vay với Ngân hàng.

Đối với người thuê, thuê mua, mua nhà ở thương mại (bao gồm cả nhà ở thu nhập thấp)

Đối tượng

– Tất cả những người thuê, thuê mua, mua nhà ở thương mại (bao gồm cả nhà ở thu nhập thấp).

Điều kiện

– Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, hoặc có nhà ở nhưng diện tích quá chật chội. Cụ thể như sau:

+ Có nhà ở là căn hộ chung cư, nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người.

+ Có nhà ở riêng lẻ nhưng diện tích nhà ở bình quân của hộ gia đình thấp hơn 8m2 sử dụng/người và diện tích khuôn viên đất của nhà ở đó thấp hơn tiêu chuẩn diện tích đất tối thiểu thuộc diện được phép cải tạo, xây dựng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Đối tượng được vay vốn phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có dự án nhà ở. Đối  với trường hợp tạm trú thì phải có đóng bảo hiểm xã hội từ 1 năm trở lên.

– Đã có hợp đồng thuê, mua nhà ở thương mại theo quy định của pháp luật, ký kết sau ngày 07/01/2013.

– Có đủ mức vốn tối thiểu tham gia vào phương án vay theo quy định và đáp ứng khả năng trả nợ theo điều kiện vay vốn của Ngân hàng.

– Người thuê, mua nhà ở thương mại có thể dùng căn hộ đã hoàn thành hoặc sẽ hình thành trong tương lai để làm tài sản bảo đảm khoản vay với Ngân hàng.

Các ngân hàng được chỉ định triển khai gói tín dụng ưu đãi bao gồm:

– Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank)

– Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

– Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank)

– Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank)

– Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB)