Nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế và tiền nợ liên quan đến đất trên địa bàn thành phố.

Ngày 31/10 vừa qua, UBND TP. Hà Nội đã ban hành Văn bản 6268/UBND-BCĐ yêu cầu các Sở, ban, ngành Thành phố, Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng các quận, huyện, thị xã tăng cường đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế, tiền nợ liên quan đến đất trên địa bàn thành phố.

Nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016, Cục Thuế TP. Hà Nội tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng và là đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả công tác quản lý nợ và đôn đốc các khoản tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước của từng địa bàn. Căn cứ vào đó, báo cáo Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố để chỉ đạo, kịp thời điều hành công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng.

Thực hiện rà soát số liệu nợ, phân loại nợ, kịp thời nắm bắt luân chuyển dòng tiền và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của từng người nộp thuế để có các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế đạt hiệu quả cao, bảo đảm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng danh sách những đơn vị nợ thuế theo quy định.thu hồi nợ đọng tiền thuế đất
Hà Nội tiếp tục “mạnh tay” thu hồi nợ đọng tiền thuế đất

Đẩy mạnh đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu thực hiện trong công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nợ (điều chỉnh tiền chậm nộp bằng công cụ hỗ trợ, cưỡng chế tài khoản, hóa đơn tự động trên ứng dụng, giảm thiểu thời gian rà soát và đảm bảo tính chính xác về số liệu, gửi Thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp qua thư điện tử, xây dựng ứng dụng hỗ trợ phân tích doanh nghiệp trọng điểm, nợ mới phát sinh…).

Tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan trong công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng vào ngân sách nhà nước.

Cùng với việc đôn đốc quyết liệt, cần thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế, nắm bắt, lắng nghe tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và có biện pháp đề xuất tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, tạo ra sự đồng thuận từ phía người nộp thuế, nhằm góp phần tạo nguồn thu ổn định vào ngân sách nhà nước.

Giao Cục Thuế Thành phố rà soát số liệu nợ và phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh để trực tiếp đôn đốc hoặc tham mưu Ban Chỉ đạo có kế hoạch làm việc đôn đốc trực tiếp một số doanh nghiệp nợ trọng điểm.

Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng, ban trên địa bàn quận, huyện phối hợp cơ quan thuế địa phương triển khai đồng bộ, thực hiện các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế, nhất là các khoản nợ của từng điểm thuê đất, dự án đất. Chỉ đạo thành lập các tổ công tác liên ngành trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, luân chuyển luồng tiền của một số đơn vị thuộc ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh có số thuế nợ lớn để đôn đốc trực tiếp tại trụ sở của người nộp thuế.

Bên cạnh đó, đánh giá kết quả công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng từng tháng và lũy kế 9 tháng đầu năm 2016 để đề xuất biện pháp triển khai thực hiện quyết liệt công tác đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế, cưỡng chế nợ thuế trong 3 tháng cuối năm 2016, rồi gửi về Cục thuế TP. Hà Nội là đầu mối đánh giá chung để báo cáo Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng Thành phố theo đúng quy định.


Tác giả bài viết Các chính sách quản lý Đôn đốc thu hồi nợ đọng tiền thuế đất
Thái Hữu Hà BDS Nha Trang: 0913703757

Gọi Ngay