Đồng ý cho Hải Dương, Quảng Bình, Long An chuyển mục đích SDĐ năm 2020

3 tỉnh Hải Dương, Quảng Bình và Long An vừa được Thủ tướng Chính phủ đồng ý quyết định chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện một số dự án, công trình trên địa bàn.

Đồng ý cho Hải Dương, Quảng Bình, Long An chuyển mục đích SDĐ năm 2020 2
Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương được quyết định chuyển mục đích sử dụng 956.401 m2 đất trồng lúa để thực hiện 39 dự án, công trình.

UBND tỉnh Quảng Bình được quyết định chuyển mục đích sử dụng 16,64 ha đất trồng lúa để thực hiện 15 dự án, công trình.

UBND tỉnh Long An được quyết định chuyển mục đích sử dụng 246.872 m2 đất trồng lúa để thực hiện 15 dự án, công trình.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 3 tỉnh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ.