Dự án chưa thẩm duyệt PCCC sẽ không được cấp phép xây dựng năm 2020

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2880/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với các khu chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020.

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội phấn đấu đến năm 2020, xử lý và giải quyết xong các dự án, công trình còn tồn tại, vi phạm quy định về PCCC, không để phát sinh công trình vi phạm mới. Trong đó, năm 2018 sẽ duy tu, bảo trì, bảo dưỡng 100% các trụ nước, bến lấy nước, hố ga thu nước phục vụ chữa cháy hiện có. Năm 2020, phát triển hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà cơ bản đáp ứng yêu cầu quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp PCCC trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng, tổ chức và hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ (lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng,…), thực hiện phương châm PCCC “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).



Dự án chưa thẩm duyệt PCCC sẽ không được cấp phép xây dựng năm 2020 2
100% các dự án công trình nhà cao tầng mới phải thực hiện việc thẩm duyệt thiết kế về

PCCC trước khi cấp phép xây dựng, thi công công trình theo đúng quy định

Tổ chức phổ biến, hướng dẫn cho 100% người dân làm việc và sinh sống trong các nhà, chung cư cao tầng kiến thức cơ bản về PCCC, đặc biệt là kỹ năng xử lý ban đầu, kỹ năng tự tổ chức thoát nạn, thoát hiểm khi có cháy, nổ xảy ra. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC đến các cơ quan, đơn vị quản lý các tòa nhà.

Các công trình nhà, chung cư cao tầng khi cải tạo hoặc xây dựng mới phải được đầu tư, trang bị hệ thống PCCC hiện đại đáp ứng quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC hiện hành. Đối với những nhà công trình cao tầng cũ hiện còn tồn tại, bất cập về an toàn PCCC so với quy định, tiếp tục thực hiện công tác đầu tư mới, sửa chữa bảo dưỡng hệ thống PCCC.

Thực hiện nghiêm quy định thẩm duyệt thiết kế về PCCC khi lập quy hoạch, dự án xây dựng mới hoặc cải tạo khu dân cư, đô thị; 100% các dự án công trình nhà cao tầng mới phải thực hiện việc thẩm duyệt thiết kế về PCCC trước khi cấp phép xây dựng, thi công công trình theo đúng quy định.

UBND TP. Hà Nội giao các sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ để thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời những vi phạm ngay trong quá trình đầu tư xây dựng, giải quyết những tôn tại, vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch xây dựng, giao thông, tài chính, nguồn nước… Tham mưu, báo cáo UBND Thành phố về thực trạng toàn diện công tác PCCC nhà, chung cư cao tầng, các biện pháp kiên quyết để khắc phục tồn tại, vướng mắc.

Với các công trình nhà, chung cư cao tầng đã đưa vào hoạt động nhưng chưa thẩm duyệt thiết kế PCCC, yêu cầu chủ đầu tư có báo cáo cụ thể về biện pháp khắc phục đối với từng công trình. Với các công trình nhà, chung cư cao tầng đang thi công nhưng chưa thẩm duyệt về thiết kế PCCC, yêu cầu chủ đầu tư dừng ngay hoạt động xây dựng để thực hiện quy định thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Với công trình đã được thẩm duyệt thiết kế về PCCC nhưng chưa được nghiệm thu đã đưa vào sử dụng, yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thiện ngay các kiến nghị về PCCC theo hồ sơ thiết kế được thẩm duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn về PCCC. Tổ chức nghiệm thu về PCCC theo quy định.